___Kőrösi Zsuzsanna___Vissza

Kőrösi Zsuzsanna

Önéletrajz

1967. április 5-én születtem Budapesten.
1990-ben az ELTE-n magyar-népművelés, majd 1995-ben szociológus diplomát szereztem.


1990 óta vagyok az Oral History Archívum munkatársa. Tudományos munkatársként életútinterjúkat készítek, részt veszek az archívum kutatásaiban, illetve a gyűjtemény feldolgozásában. Életútinterjúkat, interjúköteteket, valamint tematikus elemzéseket, válogatásokat publikálok.

1994-99 között részt vettem Az ötvenhatosok második nemzedéke című életútinterjúkra épülő kutatásban, amelynek eredményeit tanulmányok, illetve könyv formájában publikáltam, és hazai, illetve nemzetközi konferenciákon mutattam be.

2000-02 között Az ötvenhatos elítéltek kapcsolatrendszere. Az Oral History Archívum életútinterjúinak másodelemzése kapcsolathálózati módszerrel című OTKA-kutatásban vettem részt.

2005-ben bekapcsolódtam a Repatriáltak munkacímmel folyó oral history kutatásba. Ennek keretében életútinterjúkat készítettem olyan emberekkel, akik a kommunista rendszer idején saját elhatározásukból (tehát nem elhurcolás vagy szülői döntés következtében) hagyták el Magyarországot, hogy másutt folytassák vagy kezdjék újra az életüket, és az 1989 utáni években visszatértek, hogy a megváltozott politikai, gazdasági viszonyok között ismét szülőhazájukban éljenek. Ennek eredményeit folyamatosan publikálom.

2009 őszétől dolgozom az Intézet és az OSA Archívuma közös oral history-programjában, amely a magyar demokratikus ellenzék történetének minden eddiginél részletesebb és átfogóbb feltárására vállalkozik, életútinterjúkat készítek az ellenzéki mozgalom egykori résztvevőivel.

Publikációk

szerzőként

„Jöttment vagyok itt is”. Identitások és traumák egy élettörténeti interjúban. In Bögre Zsuzsanna–Keszei András–Ö Kovács József (szerk.): Az identitások korlátai. Budapest, 2012, L'Harmattan Kiadó, 323–331. o.

A keresztény középosztály élettörténeti emlékezete. In Rainer M. János (szerk.): Búvópatakok – A feltárás. Budapest, 2012, OSZK – 1956-os Intézet Alapítvány, 47-104. o.

„Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni” Meneküléstörténetek 1956 végéről.
Forrás, 2011. július–augusztus. 142–158. o.
http://www.forrasfolyoirat.hu/1107/korosi.pdf

Az „ellenforradalmárok” gyermekeinek felvételi tapasztalatai a Kádár-korszak első felében – visszaemlékezések tükrében. In: Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században. Budapest, 2010, MFLSz. 199–207. o.

Szabadabb világban életet teremteni. Magyar emigránsok az új hazában - integrálódás, identitás visszaemlékezések tükrében (előadásszöveg)
XVI. International Oral History Conference. Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning, Prága, 2010. július

Kőrösi József és az ő Valósága. In Kozák Gyula (szerk.) Évkönyv XVII. 2010 – Kádárizmus: átereszek. Budapest, 2010, 1956-os Intézet, 117–153. o.

Szabadabb világban életet teremteni. Emigrálás, otthonteremtés, beilleszkedés visszaemlékezések tükrében. Évkönyv XVI. 2009. Kádárizmus: mélyfúrások, 141-201. o.

Női emlékek a forradalomról és a megtorlásról. (Bögre Zsuzsanna: Asszonysorsok. Ötvenhatos élettörténetek elemzése. Budapest, 2006, Ráció Kiadó, 252 oldal.)
In. Ötvenhat az ötvenediken, Kritikai szemle a forradalom félévszázados évfordulójára, 1956-os Intézet, 2007

Egy orvos visszaemlékezése (Dr. Oláh Vilmos: A forradalom kórháza. A Péterfy kórház orvosának visszaemlékezése az 56-os eseményekre. Somorja, 2006, Méry Ratio, 167 oldal.)
In. Ötvenhat az ötvenediken, Kritikai szemle a forradalom félévszázados évfordulójára, 1956-is Intézet, 2007

Humor a röplapokon („Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember…” ’56 röplaphumora. Szerkesztette: Horváth Julianna. Budapest, 2006, Napvilág Kiadó, 112 oldal.) In. Ötvenhat az ötvenediken, Kritikai szemle a forradalom félévszázados évfordulójára, 1956-os Intézet, 2007

Hallgatás és titok. Az 1956-os magyar forradalom után kivégzettek gyermekei a Kádár-rendszerben. In: A politika pszichológiai tükörben: Magyarország, 1990–2005. ELTE Társadalomtudományi Kar Politikai Magatartásvizsgáló Kutatóközpont Kiadványai 2. Szerkesztette Lányi Gusztáv. Budapest, Jószöveg Műhely, 2006. 25–58. o.

Mit einem Geheimnis leben. Die Schicksale der Kinder der Verurteilten von 1956. Herne, 2005, Gabriele Schafer Verlag, 269 p. (Molnár Adrienne-nel közösen)

Carrying a Secret In My Heart... Children of the Victims of the Reprisals after the Hungarian Revolution In 1956, CEU Press, Budapest–New York, 2003, 195 p.(Molnár Adrienne-nel közösen)

„Kemény Tanulság volt”. Az 1956-os forradalom utáni megtorlás következményei a munkáscsaládokban. In Munkástörténet – munkásantropológia. Tanulmányok. Szerk. Horváth Sándor, Pethő László. Budapest, 2003, Napvilág, 104–114. o. (Molnár Adrienne-nel közösen)

Beáta Dávid–Zsuzsanna Kőrösi: An Attempt to Network Analyse Life Story Interviews. In The Power of Oralhistory. XIIth International Oralhistory Conference, Petermaritzburg, South Africa, 24-27 June 2002. CD-rom Volume 2.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Magántörténelem (Pap János, Széll Jenő, Kuklay Antal emlékezése a hatvanas évekre) Múltunk, 2002. április 272–303. o.

Kádár János emlékezete. Összeállítás az 1956-os Intézet Oral History Archívumának életútinterjúiból. (Válogatta és szerk. Kőrösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne.) In Ki volt Kádár? Harag és részrehajlás nélkül a Kádár-életútról. Szerk. Rácz Árpád. Budapest, 2001, Rubicon–Aquila, 173–188. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne:
Titokkal a lelkemben éltem. Az ötvenhatos elítéltek gyermekeinek sorsa. Előszó Gyáni Gábor. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 269 o., illusztrált.

Kádár János a kortársak emlékezetében. Összeállítás az 1956-os Intézet Oral History Archívumának életútinterjúiból. Válogatta és szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne. Rubicon, 2000. 7–8. sz. 75–98. o.

Albert Fruzsina–Dávid Beáta–Kőrösi Zsuzsanna:
Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére. In Évkönyv 2000 – VIII. Magyarország a jelenkorban. Szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva és Rainer M. János. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 323–337. o.

Kőrösi Zsuzsanna: „Akarsz boldog lenni? Légy megelégedett!” (Hermann Jánosné: Véső alatt című könyvének ismertetése.) In Évkönyv 2000 – VIII. Magyarország a jelenkorban. Szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva és Rainer M. János. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 425–431. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Az Oral History Archívum újabb interjúinak annotált jegyzéke. In Évkönyv 2000 – VIII. Magyarország a jelenkorban. Szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva és Rainer M. János. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 462–468. o.

„Még mondtuk is tréfásan egymásnak, ezért érdemes volt ülni egy pár évet”. Összeállítás az 1956-os Intézet Oral History Archívumának interjúiból. Válogatta és szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne. In Beszélő évek 1957–1968. A Kádár-korszak története. 1. rész. Szerkesztette Révész Sándor. Budapest, 2000, Stencil Kulturális Alapítvány, 6–35. o.

Kőrösi Zsuzsanna: Hallgatás és titok. Az 19956-os magyar forradalom után kivégzettek gyermekei a Kádár-rendszerben. In Politikai pszichológiai tanulmányok. 7. Politikai kultúra és politikai szocializáció. Szerkesztette Lányi Gusztáv. Budapest, 1999, MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, 29–62. o.

Kőrösi Zsuzsanna: Nőtörténelem. (Pető Andrea: Nőhistóriák. A politizáló magyar nők történetéből (1945–1951) című könyvének ismertetése.) In Évkönyv 1999 VII. Magyarország a jelenkorban. Szerkesztette Standeisky Éva, Rainer M. János. Budapest, 1999. 1956-os Intézet. 351–355. o.

„Hosszú, idegőrlő lélektani harc volt” Összeállítás az Oral History Archívum visszaemlékezései alapján. Válogatta és szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne. In Évkönyv 1999 VII. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1999. 1956-os Intézet. 128–154. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Parallel Fates in 20th century Hungary. In Oral History: Challenges for the 21st Century. Xth International Oral History Conference. Rio de Janeiro, 14–18 June 1998. 3. kötet, 1716–1725. o.

Remény, bizonytalanság, megtorlás. Visszaemlékezések. Válogatta és szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne. Rubicon, 9. Évf. 1998. 4–5. Sz. Mell. Sz. I–XIII. o.

Kőrösi Zsuzsanna: „Egész életemben arra vágytam, hogy egyszer megtaláljam...” In Elhúzódó társadalmi traumák hatásának felismerése és gyógyítása. Budapest, 1997, Animula, 74–80. o.

Zsuzsanna Kőrösi y Adrienne Molnár: Transmisión de experiencias en familias de los condenados políticos en la Hungaría comunista. Historia, Antropologia y Fuentes Orales 1997/2. Barcelona. 83–92. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Az Oral History Archívum interjúinak gyarapodási jegyzéke. In Évkönyv 1996/1997. Budapest, 1997, 1956-os Intézet, 351–355. o.

Kozák Gyula–Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Budapesti Oral History Archívum/Oral History Archive, Budapest 1981–1996. Budapest, 1996, 1956-os Intézet, 156 o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: The handing down of experiences in families of the politically condemned in Communist Hungary In IX. International Oral History Conference. Göteborg, 1996. 1160–1167. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne:
„Ha valami tabu, akkor azt az emberek lassan eltemetik...” A megtorlás következményei az ötvenhatosok második nemzedékének életében. Hitel, 1996. október 41–62. o.

Hegedűs B. András–Kőrösi Zsuzsanna:
Szikrák futottak a csizmák peremén. Hogyan emlékezünk 1956. október 23-ra? Népszabadság, 1996. november 22.

Kőrösi Zsuzsanna:
Titokkal a lelkemben éltem... Az 1956-os magyar forradalom után kivégzettek gyermekei a Kádár-rendszerben. Café Bábel 1996. I. (19. szám) 75–87. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Az Oral History Archívum újabb 56-tal kapcsolatos interjúinak annotált jegyzéke. In Évkönyv III. 1994. Budapest, 1994, 1956-os Intézet, 267–270. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Életinterjúk az Oral History Archívumban. In Évkönyv III. 1994. Budapest, 1956-os Intézet, 1994. 271–282. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Kiegészítések az Oral History Archívum 1956-os interjújegyzékéhez. In Évkönyv II. 1993. Budapest, 1956-os Intézet, 1993. 323–327. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Az Oral History Archívum 1956-tal kapcsolatos életútinterjúinak annotált jegyzéke. In Évkönyv I. 1992. Budapest, 1956-os Intézet, 1992. 267–290. o.

Molnár Miklós: Egy vereség diadala. A forradalom története. Budapest, 1991. (Az annotált névmutatót készítette: Kőrösi Zsuzsanna)


Az 1956-os magyar forradalom. Reform, felkelés, szabadságharc, megtorlás.
Budapest, 1991, Tankönyvkiadó. (Az annotált névjegyzéket összeállította: Kőrösi Zsuzsanna)


szerkesztőként

Visszaemlékezések.hu – Személyes történetek a XX. századból. Projektvezető főszerkesztő: Somlai Katalin. Szerkesztő:
Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne, Somlai Katalin, Topits Judit. A tartalomszolgáltatás az Open Society Institute Magyar Szükségalapjának támogatásával készült az Underground Streams and Our Twentieth Century című pályázat keretében.
1956-os Intézet Alapítvány, 2015
www.visszaemlekezesek.hu

A www.memoryofnations.eu, illetve a www.pametnaroda.cz a közép-kelet-európai kommunista korszak tanúit felvonultató portálra életútinterjúk készítése, szöveggondozása, fotókkal, dokumentumokkal való kiegészítése, 2014 (Pákh Tibor és Olofsson Károly Placid visszaemlékezése)

www.ironcurtainstories.eu, illetve a www.mistapametinaroda.cz mobilalkalmazás számára interjúk készítése, adaptálása, történeteik megírása, és az interjúalanyok illegális határátlépésének helyszíneiről készült leírások, 2013–2014 (Nádasdy Nikolits Andrea, Gyarmati László, Goják Sándor, Deres László, Nagy László)

Donáth Ferenc visszaemlékezése a forradalomra /portal/page/portal/rev/kiadvanyok/donath100_kerekasztal

Évforduló: 55 éve vitázott a Petőfi Kör (1956. május-október)
internetes tartalomszolgáltatás. Szerkesztő: Rainer M. János és Topits Judit. A visszaemlékezéseket összeállította és szerkesztette: Kőrösi Zsuzsanna és Somlai Katalin. A bibliográfiát összeállította: Győri László. A Galéria fotóit Topits Judit, a Petőfi Kör az emlékekben fejezetét Kőrösi Zsuzsanna, Sárközy Réka és Somlai Katalin válogatta, Budapest, 1956-os Intézet, 2011

90616 – Egy nap anatómiája
Szerkesztő: Rainer M. János, Topits Judit, Projektvezető: Lux Zoltán, 1956-os Intézet, Budapest, 2009
Életrajzok szerkesztése: Kőrösi Zsuzsanna
http://www.rev.hu/89

Interjú Vigh Szabolccsal. „Nyitottabb, türelmesebb és szolidárisabb egyházra gondoltunk…” (Az általam készített életútinterjú szerkesztett változata) http://server2001.rev.hu/oha/index_hu.html

A forradalom emlékezete. Személyes történelem
Az Oral History Archívum interjúi alapján összeállította: Molnár Adrienne, Kőrösi Zsuzsanna, Keller Márkus, Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István, 2006
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 374 o.

Az 1956-os forradalom a világsajtóban Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készült internetes tartalomfejlesztések III. Főszerkesztő: Topits Judit, felelős szerkesztő: Tischler János Budapest, 1956-os Intézet, 2006 (visszaemlékezések válogatása, szerkesztése)

Bácsi József: „Soha nem foglalkoztam politikával, ahhoz nem értek, nem vagyok politikus”. Horváth Csaba: „Egy pillanatig sem bántam meg, amit tettem”. Keresztes Sándor: „Mi 1956-ban éppen csak életjelt adtunk magunkról”. Kósa Katalin: „Ha valami tabu, akkor azt az emberek lassan eltemetik”. Lukách Krisztina: „Velünk élt ez az esemény”. Lukách Tamás: „Nem barikádhangulatban mentem oda: megválasztottak, teljesítettem a kötelességemet”. Révész András: „1956-ban szociáldemokrata alternatíva nem merült fel”. Széll Jenő: „Politikai ambíciók engem különösebben soha sem fűtöttek”. Vasziliou, Georgiosz: „Nagyon jó egyetemre jártam, a magyar forradalom egyetemére”. Vörös Vince: „A további tárgyalás Kádárékkal azonban soha nem jött létre”. In Magántörténelem – 1956 és a Kádár korszak.

Évkönyv 2001 – IX. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2001, 1956-os Intézet, 311 o. (Standeisky Évával és Rainer M. Jánossal közösen.)

Évkönyv 2000 – VIII. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 486 o. (Standeisky Évával és Rainer M. Jánossal közösen.)

„Nagyon jó egyetemre jártam, a magyar forradalom egyetemére. Georgiosz Vasziliu elmondja életét Hegedűs B. Andrásnak. Budapest, 1999. 1956-os Intézet, o. (Hegedűs B. Andrással közösen.)


Az egykori állambiztonsági szervek és azok iratai Németországban és Magyarországon. Az 1997. október 8-i konferencia jegyzőkönyvei.
Budapest, 1998, 1956-os Intézet, 165 o. (Hegedűs B. Andrással közösen.)

Pártok 1956. Válogatás 1956-os pártvezetők visszaemlékezéseiből
. Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 356 o. (Tóth Pál Péterrel közösen.)

Boros Géza: Emlékművek ’56-nak. Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 288 o.

Valóság repertórium 1958. december–1994. március. Budapest, 1995. (Kőrösi Józseffel és Meggyesi Jánossal közösen.)


„Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni!” Válogatás 1956-os munkástanács-vezetők visszaemlékezéseiből.
Budapest, 1993, Századvég Kiadó–1956-os Intézet, 356 o. (Szerkesztés Kozák Gyulával és Molnár Adrienne-nel közösen.)

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2015. április 28. kedd

Keresés a honlapon