___Molnár Adrienne___Vissza
 
 

Életrajz

1947-ben születtem Salgótarjánban.
1966-ban érettségiztem a salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban, 1976-ban az Egri Tanárképző Főiskolán népművelő-könyvtáros, 1981-ben az ELTE BTK-n szociológus diplomát szereztem.
1988-ban lettem az Oral History Archívum munkatársa, számos életútinterjút készítettem és publikáltam. 1999–2010 között az OHA vezetője voltam.
Fő kutatási területem az 1956-os forradalom, az azt követő megtorlás és a Kádár-korszak emlékezete az oral history módszerével.Publikációk

Molnár Adrienne–Tomka Miklós: Ifjúság és vallás. In Hívők, egyházak ma Magyarországon. Budapest, MTA Filozófiai Intézet, 1990. 184–213. o.

Molnár Adrienne: Adalékok Földvári Rudolf életútjához. Észak-Magyarország, 1991. február 9–15.

Molnár Adrienne: Kik voltak és mit akartak a Borsodi Munkástanács tagjai? In A vidék forradalma. Debrecen, 1992, 59–68. o.

Molnár Adrienne: Lambrecht Miklós 1921–1992. Beszélő, 1992. szeptember 5.

Molnár Adrienne: „Az oroszok először kopaszra nyírtak...” Interjú Bogár Károllyal. Magyar Hírlap, 1992. november 4.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Az Oral History Archívum 1956-tal kapcsolatos életútinterjúinak annotált jegyzéke. In Évkönyv I. 1992. Bp., 1956-os Intézet, 1992, 267–290. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Kiegészítések az Oral History Archivum 1956-os interjújegyzékéhez. In Évkönyv II. 1993. Bp. 1956-os Intézet, 1993, 323–327. o.

Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni”. Válogatás 1956-os munkástanács-vezetők visszaemlékezéseiből. Szerk. és az előszót írta: Kozák Gyula, Molnár Adrienne. Budapest, Századvég Kiadó–1956-os Intézet, 1993. 356 o. (A kötetben hét saját készítésű interjú jelent meg.)

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Az Oral History Archivum újabb 56-tal kapcsolatos interjúinak annotált jegyzéke. In Évkönyv III. 1994. Bp. 1956-os Intézet, 1994, 267–270. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Életinterjúk az Oral History Archivumban. In Évkönyv III. 1994. Bp. 1956-os Intézet, 1994, 271–282. o.

„Nekem a Corvinban maradt az egész életem”. Interjú Nagyidai Józseffel. Szerk. Bindorffer Györgyi és Gyenes Pál. In Pesti utca 1956. Bp., Századvég Kiadó–1956-os Intézet, 1994, 99–120. o.

Molnár Adrienne: Az ötvenhatosok második nemzedéke. In Évkönyv IV. 1995. Bp., 1956-os Intézet, 1995, 271–286. o. Részlet: História, 1995/9-10.

Budapesti Oral History Archívum 1981–1996./Oral History Archive 1981–1996. Írta és szerk. Kozák Gyula, Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. Bp., 1956-os Intézet, 1996. 156 o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: „Ha valami tabu, akkor azt az emberek lassan eltemetik”. A megtorlás következményei az ötvenhatosok második nemzedékének életében.Hitel, 1996/10. 41–61. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: The handing down of experiences in families of the politically condemned in Communist Hungary. In IX. International Oral History Conference. Göteborg, 1996, 1160–1167. pp.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Az Oral History Archívum interjúinak gyarapodási jegyzéke. In Évkönyv V. 1996/1997. Bp., 1956-os Intézet, 1997, 351–355. o.

Zsuzsanna Kőrösi y Adrienne Molnár: Transmisión de experiencias en familias de los condenados políticos en la Hungaría comunista. Historia, Antropologia y Fuentes Orales 1997/2. Barcelona, 83–92. pp.

Molnár Adrienne: „A hátrányt nem tudtuk behozni soha”. In Elhúzódó társadalmi traumák hatásának felismerése és gyógyítása. Bp., Animula, 1997, 74–80. o.

Molnár Adrienne: Az ötvenhatosok második nemzedéke 1956–1963 között. In Rákositól Kádárig. Fejezetek a legújabbkori magyar történelemből. Debrecen, KLTE Történelmi Intézet, 1998, 146–151. o.

Zsuzsanna Kőrösi–Adrienne Molnár: Parallel Fates in 20th Century Hungary. In Oral History: Challenges for the 21st Century. X. International Oral History Conference. 1–3. köt. Rio de Janeiro, CPDOC-FGV, 1998, 1716–1725. pp.

Remény, bizonytalanság, megtorlás. Visszaemlékezések. Válogatta és szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. Rubicon, 1998/4-5, Melléklet I–XIII.

„Hosszú idegőrlő lélektani harc volt”. Összeállítás az Oral History Archívum visszaemlékezései alapján. Válogatta és szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. In Évkönyv VII. 1999. Bp., 1956-os Intézet, 1999, 128–153. o.

Molnár Adrienne: Feldolgozandó örökségünk. Oral History: Challenges for the 21th Century Xth International Oral History Conference. In Évkönyv VII. 1999. Bp., 1956-os Intézet, 1999, 397–418. o.

Molnár Adrienne: Viharos hónapok. Az 1956-os Intézet és az 1999. évi költségvetés. In Évkönyv VII. 1999. Bp., 1956-os Intézet, 1999, 415–418. o.

Adrienne Molnár: Political Role-taking and Rejektion among the Children of those Condemned after the 1956 Hungarian Revolution. In XIth International Oral History Conference. Crossroads of History. Experince, Memory, Orality. 2. köt. Istambul, IOHA–Department of History at Bogazici University, 2000, 577–581. pp.

Kádár János a kortársak emlékeiben. Összeállítás az 1956-os Intézet Oral History Archívumának életútinterjúiból. Válogatta és szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. Rubicon, 2000, 7–8. szám, 75–98. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Az Oral History Archívum újabb interjúinak annotált jegyzéke. In Évkönyv VIII. 2000. Bp., 1956-os Intézet, 2000, 462–468. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Titokkal a lelkemben éltem. Az ötvenhatos elítéltek gyermekeinek sorsa. Bp., 1956-os Intézet, 2000, 269 o.

Magyarország története 1944–1953. Digitális történeti segédkönyv. http://www.rev.hu/sulinet45/index.htm A visszaemlékezéseket válogatta és szerk. Molnár Adrienne. Bp., 1956-os Intézet, 2000.

„Még mondtuk is tréfásan egymásnak, ezért érdemes volt ülni egy pár évet”. Összeállítás az 1956-os Intézet Oral History Archívumának interjúiból. Válogatta és szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. In Beszélő évek 1957–1968. A Kádár-korszak története. 1. rész. Szerk. Révész Sándor. Bp., Stencil Kulturális Alapítvány, 2000, 6–35. o.

Adrienne Molnár: Posiciones Políticas y rechazo entre los hijos de los condenados después de la Revolución húngara de 1956. Historia, Antropologia y Fuentes Orales, 2000/2. Barcelona, 63–68. pp.

„Én is traumatizált gyerek voltam...” (Szerk és bevezette Molnár Adrienne.) In Gerti. Hoffmann Gertrud 1928–1999. Szerk. Horányi Annabelle és Nyerges Katalin. Bp., 2001, Socio-typo, 183–195. o.

Kádár János emlékezete. Összeállítás az 1956-os Intézet Oral History Archívumának életútinterjúiból. (Válogatta és szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne.) In Ki volt Kádár? Szerk. Rácz Árpád. Bp., 2001, Rubicon Aquila. 173–188. o.

Magyarország 1944–1956. Európa közepén – Magyarország a jelenkorban. Az 1956-os Intézet multimédia CD-ROM sorozata 2. Szerk. Germuska Pál, Lux Zoltán, Rainer M. János. (A visszaemlékezéseket válogatta és szerk. Molnár Adrienne.) Bp., 2001, 1956-os Intézet.

Molnár Adrienne: „Minden eszközzel gátoltak bennünket.” A Borsod megyei munkástanács-vezetők sorsa a forradalom leverése után. In Évkönyv IX. 2001. Bp., 1956-os Intézet, 2001, 111–127. o.

Molnár Adrienne: The Oral History Archive Budapest. IOHA News, 2001/1. www.bcn.es/tjussana/ioha/

Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc története. (A visszaemlékezéseket válogatta és szerk. Molnár Adrienne.) Bp., 2001, 1956-os Intézet, 436 o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Magántörténelem (Pap János, Széll Jenő, Kuklay Antal emlékezése a hatvanas évekre) Múltunk, 2002. április 272–303. o.

Molnár Adrienne (szerk.): AZ NEM LEHET, KUKLAY ANTAL 70 ÉVES? Életútinterjú Kuklay Antallal
In: Igen, 2002. június–augusztus

Adrienne Molnár: The Life of the Leaders of the Workers' Councils After the Suppression of the 1956 Revolution in Hungary. In The Power of Oral History. XIIth International Oral History Conference, Petermaritzburg, South Africa, 24–27 June 2002. CD-ROM, Vol. 4.

Molnár Adrienne: Elévülés nélkül. Válogatás az Oral History Archívum gyűjteményéből. In Évkönyv X. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp., 1956-os Intézet, 2002, 109–134. o.

„Kemény Tanulság volt”. Az 1956-os forradalom utáni megtorlás következményei a munkáscsaládokban. In Munkástörténet – munkásantropológia. Tanulmányok. Szerk. Horváth Sándor, Pethő László. Budapest, 2003, Napvilág, 104–114. o. (Kőrösi Zsuzsannával közösen)

Megtorlások, életsorsok. In Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések II. (Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban.) Szerk. Á. Varga László. Budapest, 2003, Nagy Imre Alapítvány, 271–282. o.

Szabadlábra ítélve. In Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakából. Szerk. Rainer M. János. Budapest, 2003, 1956-os Intézet, 245–269. o.

Carrying a Secret In My Heart... Children of the Victims of the Reprisals after the Hungarian Revolution In 1956, CEU Press, Budapest–New York, 2003, 195 p. (Kőrösi Zsuzsannával közösen)

A „hatvanas évek” emlékezete. Az Oral History Archívum Gyűjteményéből
Válogatta és összeállította: Molnár Adrienne. 1956-os Intézet, 2004, 234 o.

Molnár Adrienne–Litván György: Szabadulás után. Az ötvenhatos elítéltek visszailleszkedése. Rubicon, 2004, 36–42. o.

„’56 nyarán lazult a politikai nyomás”. Válogatás a kortársak történelmi visszaemlékezéseiből. (Vál. és szerk.) Új Holnap, 2004, tél, 129–143. o.

Magántörténelem – 1956 és a Kádár-korszak, internetes tartalomfejlesztés, Budapest, 1956-os Intézet, 2004
Projektvezető: Lux Zoltán, Molnár Adrienne
Interjúszerkesztés: Ebinger Endre: „Soha nem tartottam bűncselekménynek, amit elkövettem”. Erdélyi Tibor: „Nagyon rossz volt beilleszkedni”. Gyenes Judith: „Nem hittem el, hogy megtörtént”. Kiss Tamás: „Pontosan tudtam, mire számíthatok”. Kuklay Antal. „Értékeket megmenteni, megőrizni és terjeszteni”. Orbán György: „A megtorlás személyre szólt, és nem maradt abba”. Pap János: „Megválasztottak, kineveztek, csináltam, ameddig csináltam”. Turbók Gyula: „Úgy éreztem, hogy mindenhez közöm van, ami ebben az országban történik”. Ungváry Rudolf: „1956 cáfolata brutálisan tört ránk 1957 elején”.

Mit einem Geheimnis leben. Die Schicksale der Kinder der Verurteilten von 1956. Herne, 2005, Gabriele Schafer Verlag, 269 p. (Kőrösi Zsuzsannával közösen)

A forradalom emlékezete. Személyes történelem
Az Oral History Archívum interjúi alapján összeállította: Molnár Adrienne, Kőrösi Zsuzsanna, Keller Márkus, Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István, 2006
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 374 o.

Molnár Adrienne: „88 egy furcsa év volt”. 1988 emlékezete az OHA interjúiban. In Évkönyv XV. 2008. Budapest, 1956-os Intézet, 2008. 239–278. o.

Visszaemlékezések. Vál. és szerk. Molnár Adrienne. In Rainer M. János–Topits Judit (szerk.): 890616 – Egy nap anatómiája. www.rev.hu/89
 
Molnár Adrienne: 89:56. Ötvenhatosok a rendszerváltásról. Budapest, 1956-os Intézet, 2009. 288 o

Molnár Adrienne: Személyes gyász vagy politikai harc?
(XVI. International Oral History Conference. Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning)
Prága, 2010. július

Adrienne Molnár: Personal bereavement or political struggle? Conference paper. In XVI. International Oral History Conference, Prague, Juli 7–11, 2010. CD-rom.
Prague, 2010 July
/portal/page/portal/rev/tanulmanyok/molnaradrienne_szemelyesgyasz

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2011. március 1. kedd

Keresés a honlapon