___Évkönyv 1999___Vissza
ÉVKÖNYV 1999ÁLLAMBIZTONSÁGI DOSSZIÉ

Rainer M. János: Állambiztonsági szervezet és személyes történelem. Gondolatok dossziénk előtt, T. G. Ash könyve kapcsán

Szakolczai Attila: A fegyveres erőszakszervek restaurálása 1956-1957 fordulóján

Kajári Erzsébet: Két 1958-as dokumentum a politikai nyomozószervek tevékenységéről

Baráth Magdolna: A Belügyminisztérium „megtisztítása" a volt ÁVH-soktól, 1956-1962

Standeisky Éva: Egy születésnap következményei

Litván György: Bibó-megemlékezés a Rajk Kollégiumban, 1980. Dokumentumközlés

Kőrösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne: „Hosszú, idegőrlő lélektani harc volt". összeállítás az Oral History Archívum visszaemlékezései alapján

Tischler János: A lengyel állambiztonság, 1954-1964

Ungváry Rudolf: Besúgók az írók között. Német könyv a kelet-német titkosszolgálat tevékenységéről. (J. Walther: Sicherungsbereich Literatur. Schriftsteller und Staatssicherheit in der Deutschen Demokratischen Republik.)


MINDENNAPI ÉLETUTAK, ÉLETSTRATÉGIÁK A XX. SZáZADBAN

Rainer M. János: Bevezetés

Balázs Bálint: Ella élettörténete. Egy arisztokrata életút a XX. században

Keller Márkus: „Úristen, még sötétebb lesz?!..."

Sisák Zita: Irén néni kincsesládikája - avagy: mit rejt egy 77 éves falusi özvegyasszony emlékezete?


TANULMÁNY, ESSZÉ

Békés Csaba: A hidegháború eredete

Balogh Margit: Elvetélt fordulatok az egyházpolitikában. Kísérletek a nemzeti katolikus egyház megteremtésére

Széchenyi Ágnes: A „fordulat évei" egy folyóirat történetében. A Válasz újraindulása és ellehetetlenülése, 1946-1949

Kende Péter: A szovjet tábor belső kapcsolatrendszerének módosulása 1953 után

Kozák Gyula: Szent csőcselék

Lőcsei Pál: Békéscsaba tizenkét napja az 1956-os forradalomban

Eörsi László: A Kisfaludy utcai felkelőcsoportok

Peter I. Hidas: Kanada és a magyar zsidó menekültek, 1956-1957 (részlet)

Kenedi János: Kismester-dalnokok. Egy-két szó Kun Miklós könyve ürügyén


SZEMLE

Rainer M. János: Jelentés a kelet-európai végekről Vosztocsnaja Jevropa v dokumentah rosszijszkih arhivov, 1944-1953

Palasik Mária: Ez volt a KALOT Balogh Margit: A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935-1946

Germuska Pál: A magyar pléhkatonák Okváth Imre: Bástya a béke frontján. Magyar haderő és katonapolitika, 1945-1956

Kőrösi Zsuzsanna: Nőtörténelem Pető Andrea: Nőhistóriák. A politizáló magyar nők történetéből, 1945-1951

Valuch Tibor: A politikai struktúra újjászervezésének kísérlete 1956-ban 1956 és a politikai pártok. Politikai pártok az 1956-os forradalomban, 1956. október 23.-november 4.

Eörsi László: Münchausen főhadnagy kalandjai Gajassy G. István: '56 - elárult szabadságharc. Egy Széna téri szabadságharcos beszámolója

Eörsi László: Válogatás 1998 történelmi dokumentumfilmjeibol Ki volt Tóth Ilona? („Magasabbak az egek a földnél"); Pulzusszáma '56 (Portréfilm Naszlady Attila orvosprofesszorról); Halál a hálaadás napján (A „Bang Jensen-ügy")

Tóth Eszter Zsófia: Két könyv a megtorlásról Jobbágyi Gábor: „Ez itt a vértanúk vére". Az 1956 utáni megtorlási eljárások és Kahler Frigyes: A Brusznyai-per

Beck Tibor: A soproni Erdészettörténeti Közlemények 1956-os tematikus számainak ismertetése

Völgyesi Zoltán: Felemás modernizáció, felemás tásadalomtörténet. Szöveggyûjtemény a második világháború utáni korszakról. Magyar társadalomtörténet III., 1945-1989

Molnár Adrienne: Feldolgozandó örökségünk Oral History: Challenges for the 21th Century. Xth International Oral Hisrory Conference


BESZÁMOLóK

Beszámoló az 1956-os Intézet 1998. évi tevékenységéről összeállította Germuska Pál.

Viharos hónapok. Az 1956-os Intézet és az 1999. évi költségvetés összeállította Molnár Adrienne.

A munkatársak publikációinak jegyzéke, 1998. június-1999. június összeállította Győri László.

Az 1956-os forradalom történetének válogatott bibliográfiája összeállította Győri László.

Litván György: Hoffmann Gertrúd (1928-1999)

SUMMARIES

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. november 21. szerda

Keresés a honlapon