___Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig- ...___Vissza
Valuch Tibor:
A lódentől a miniszoknyáig – fejezetek a XX. század második felének magyarországi öltözködéstörténetéből
Budapest, 2004, 1956-os Intézet-Corvina Kiadó, 198 o.


Recenziók a könyvről
A könyv a magyarországi öltözködés, ruházkodás, ruházati ellátás és fogyasztás, valamint a divat történetét tekinti át a negyvenes évektől a nyolcvanas évek végéig, megvilágítva az öltözködés társadalmi hátterét és viszonyrendszerét. Középpontba állítva többek között azt, hogyan változtak az egyes emberek és társadalmi csoportok öltözködési szokásai? Milyen szerepe volt a divatnak és az öltözködésnek a második világháború befejeződését követő évtizedek hétköznapjaiban? Miként alakultak át a viselkedési szokások, a társadalmi normák? Milyen jellegzetességei voltak a fogyasztói tudat megerősödésének az öltözködés terén?
A korabeli sajtót, a ruházkodással kapcsolatos levéltári dokumentumokat, a fogyasztásstatisztikákat, a háztartási tanácsadó kiadványokat, korabeli piackutatási eredményeket széles körben felhasználó kötetet gazdag fényképanyag illusztrálja.

A könyv kézirata a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, az MTA TKI 1956-os Kutatóhelye, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram T 037399. számú pályázatának támogatásával készült.

A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alapprogram Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta.

Várható megjelenés: 2004. december közepe

Tartalom:

Előszó

Bevezetés

I. 1. Az öltözködésről és a divatról általában

I. 2. Korszakok és változások a magyar öltözködéstörténetben 1945 után

I. 3. Kérdések és értelmezések

 

II. A II. világháború utáni esztendők

II. 1. A városi öltözködés, a ruházati ellátás és a divat a negyvenes évek második felében

II. 2. A paraszti öltözködés jellegzetességei

 

III. Az „ötvenes évek”

III. 1. Az öltözködés és a divat „államosítása”

III. 2. A kereskedelem és a ruházati ellátás az ötvenes években

III. 3. A ruházkodás és a ruházati ellátottság néhány jellemzője

III. 4. A falusi öltözködés „változatlansága”

 

IV. A Kádár-korszak első évtizede 1957−1968

IV. 1. A városi öltözködés és a divat „normalizálódása”

IV. 2. Ruházati ellátás, fogyasztás és kereskedelem a hatvanas években

IV. 3. Az öltözködési szokások és a városi ruházat néhány jellemzője

IV. 4. Az „átöltöző” falvak

 

V. A hosszú hetvenes évek

V. 1. Fogyasztás és ruházkodás 1968 után

V. 2. Ellátás, kereskedelem, áruházak

V. 3. Az öltözködés és a divat változásai a hetvenes és nyolcvanas években

V. 4. Öltözködés ünnepeken és hétköznapokon

V. 5. A falusi öltözködés a hetvenes-nyolcvanas években

 

VI. Kitekintés – változások a nyolcvanas évek második felétől

 

VII. Összegzés helyett

 

VIII. Függelék

Irodalom

Rövidítések jegyzéke

A könyvben előforduló ruházati és divat szakkifejezések

Képek jegyzéke


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon