Az 1956-os Intézet munkatársainak 2018. évi publikációi

(egyes esetekben a késedelmes megjelenés miatt a dátum előző évi – minden esetben csak a ténylegesen 2018-ban megjelent munkákat tüntettük fel!)
 
 
EÖRSI LÁSZLÓ
Önálló kiadvány:
A „budai srácok” 1956. Budapest, 2018, OSZK.
 
Tanulmányok: 
Párhuzamos életrajzok: Dózsa László– Pruck Pál. In: 1956-os Intézet Évkönyve, 2018. – Megjelenés előtt
Publicisztika:
Móricz Zsigmond körtér, 1956. Élet és Irodalom, 2018. II. 16. 9.
Forradalmi baleset (Tóth Ilonáék valóban elkövették azt, amivel vádolták őket) https://tenyleg.com/index.php?action=categoryView&type=places&category_i... 2018. X. 4.
Legendák az 1956-os forradalomról https://tenyleg.com/index.php?action=categoryView&type=places&category_i... 2018. X. 5.
A konzervatív forradalom és a pesti srácok a jobboldali képzeletben. I. rész
https://merce.hu/2018/10/08/a-konzervativ-forradalom-es-a-pesti-sracok-a... 2018. X. 9.
A Köztársaság téri ostrom és a forradalom hősei a jobboldali képzeletben. II. részhttps://merce.hu/2018/10/15/a-koztarsasag-teri-ostrom-es-a-forradalom-ho... 2018. X. 15.
Nagy Imre megítélése 1956–57-ben. Élet és Irodalom, 2018. X. 19. 8.
Tudományos közéletben való jelenlét
Bánki Iván dokumentumfilmje Kopácsi Sándorról. Történész-szakértőként
 
 
KELLER MÁRKUS
Keller Márkus – Tabajdi Gábor: Bevezetés In: 1956-os Intézet 23. Évkönyve, Országos Széchenyi Könyvtár, 2017.(megjelenés alatt)
Tanulmánykötet, tematikus folyóiratszám szerkesztése:
Keller Márkus – Tabajdi Gábor (szerk.): Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány, 2017 (megjelenés alatt)
 
 
KŐRÖSI ZSUZSANNA 
Harminc éve történt – Emlékezés 1988. október 23-ára. Válogatás az OSZK 1956-os Intézet Oral History Archívumának interjúiból. (Válogatás, szerkesztés) http://www.rev.hu/hu/19881023
„Vigyázzunk magunkra!”. Mozaikok az 1963-as amnesztiával szabadult politikai foglyok életútjából. In: Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. Évkönyv XXIII. Budapest, 2018 (megjelenés alatt)
Minden a mienk! Everthing is ours! Budapest, Kassák Múzeum, 2018. (szerkesztés, szöveggondozás)
 
 
LÉNÁRT ANDRÁS
Tanulmányok
“Sisi Redux: The Empress Elisabeth and Her Cult in Post-CommunistHungary,” in Sissi’s World: The Empress Elisabeth in Memory and Myth. Eds. Hametz,Maura and Heidi Schlipphacke. London: Bloomsbury Academic, 2018
Bezsenyi Tamás – Lénárt András: „Maguknál így soha nem lesz Amerika!” A bűnözés és a rendőrség ábrázolása a Kádár-korszak játékfilmjeiben. Magyar Rendészet, XVII. évfolyam, 2017/5. 105-126.
 
Recenzió, kritika
Ki van útban? – Heiner Müller: Mauser. Felszámolás egy részben – Az OSA Archívum előadása. http://szinhaz.net/2018/01/09/lenart-andras-ki-van-utban/
 
 
RAINER M. JÁNOS
Önálló kötet
Rainer M. János: Századosok. Budapest, 2018, Osiris – OSZK, 403 old.
 
Könyvfejezet
Rainer M. János: Magyar posztsztálinizmus. In Gyarmati György – Pihurik Judit (szerk.): Metszetek bolsevizmusról, sztálinizmusról. Budapest – Pécs, 2018, Magyar Történelmi Társulat – Kronosz Kiadó – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Tanulmánykötetbeli megjelenés
Rainer M. János: Lehetséges hagyomány. A Kádár-korszak demokratikus ellenzéke és elődei. In Balázs Eszter – Koltai Gábor – Takács Róbert (szerk.): Homoklapátolás nemesércért. A 70 éves Standeisky Éva tiszteletére. Budapest, 2018, Napvilág, 174-183.
Rainer M., János: János Kádár (1912-1989). Die letzte Generalsekretaer der ungarischen Kommunisten. In Sabrow, Martin – Schattenberg, Susanne (Hg.): Die letzten Generalsekretaere. Kommunistische Herrschaft im Spaetsozialismus. Berlin, 2018, Christoph Links Verlag, 65-88.
Szakfolyóiratbeli tanulmányok
Rainer M., János: Discourses of Contemporary History in Hungary after 1989. A Fragmented Report. East Central Europe, 44 (2017), 216-248.
 
Publicisztika (pl. előszavak), rövidebb írások
Rainer M. János: A nyugatosodás makacs hívője – Kende Péter 90. Mozgó Világ, 2018. 1. sz. 101-103.
Pikó András (s. a. r.): Kultúrharc a buborékban. Pódiumbeszélgetés Bán Zsófiával, Lővei Pállal, Radnóti Sándorral és Rainer M. Jánossal. Mozgó Világ, 2018. 11. sz. 15-28.
 
 
SOMLAI KATALIN
Tanulmánykötetbeli megjelenés
Somlai Katalin: Sorsközösségben. Mester Miklós Felsővadászon. In Honukban otthontalanok. Tanulmányok az 1951. évi budapesti kitelepítések történetéből. Szerkesztette: Gyarmati György és Palasik Mária. ÁBTL-Kronosz, Budapest-Pécs, 2018. 275-286. o.
 
Megjelenés alatt:
Somlai Katalin: Élettörténetek története. Az Oral History Archívum születése. MTA Történettudományi Intézet Courage Projekt kézikönyvéhez készült tanulmány. Várható megjelenés: 2019. január.
Somlai Katalin: Újratervezés több lépcsőben. A Nyugattal való tudományos és gazdasági kapcsolatok bővítésének elvi és intézményi háttere a Kádár-korszakban. Az 1956-os Intézet 2018-as Évkönyvébe. Várható megjelenés: 2019. január.
 
 
SZEGŐ IVÁN MIKLÓS
Magyar nyelvű publikációk tanulmánykötetekben: 
Életút-interjú Granasztói György történésszel. In: Szabados szabadság. Granasztói György válogatott írásai. Magyar Szemle Könyvek, Budapest, 2018. 15-82. 
„A kádári hatalom üzemi szintű kiépítése az 1956-os forradalom leverése után és a vállalatvezetők fluktuációja 1957 és 1982 között”. [megjelenés alatt az OSZK 1956-os Intézet 2018-as évkönyvében.) 
Magyar nyelvű ismeretterjesztő publikációk
Matrózfelkelés a Cattarói-öbölben. http://elsovh.hu/matrozfelkeles-a-cattaroi-obolben/
Nőnap 1918-ban – nem akkor és nem úgy, mint ma. http://elsovh.hu/nonap-1918-ban-nem-akkor-es-nem-ugy-mint-ma/
Danzigtól Triesztig! – a szláv Közép-Európa tervei az 1918-as laibachi konferencián. http://elsovh.hu/danzigtol-triesztig-a-szlav-kozep-europa-tervei-az-1918...
Köztes-Európa vagy Kelet-Közép-Európa: törékeny országlánc lett a békeszerződések eredménye http://elsovh.hu/koztes-europa-vagy-kelet-kozep-europa-torekeny-orszagla...
A fehérek győznek a finn polgárháborúban. http://elsovh.hu/a-feherek-gyoznek-a-finn-polgarhaboruban/
Helsingfors a vörös gárda kezében. http://elsovh.hu/helsingfors-a-voros-garda-kezeben/
Béke Finnországgal: „a háborúban elfásult lélek közönyösen megy el mellette”. http://elsovh.hu/beke-finnorszaggal-a-haboruban-elfasult-lelek-kozonyose...
A délszláv egységállam gyötrelmes megalakulása. http://elsovh.hu/a-delszlav-egysegallam-gyotrelmes-megalakulasa/
Felemás korlátok: a német, az osztrák-német és a magyar köztársaságok kikiáltása 1918-ban. http://elsovh.hu/felemas-korlatok-a-nemet-az-osztrak-nemet-es-a-magyar-k...
Az első világháború vége: a fegyverszünet bizonytalanságba taszítja Magyarországot. http://elsovh.hu/az-elso-vilaghaboru-vege-a-fegyverszunet-bizonytalansag...
Őszirózsás forradalom – egy polgári demokratikus kísérlet, megosztott elitekkel. http://elsovh.hu/oszirozsas-forradalom-egy-polgari-demokratikus-kiserlet...
 „Baráti vérszerződés” – a német Mitteleuropa-tervek 1918-ban. http://elsovh.hu/barati-verszerzodes-a-nemet-mitteleuropa-tervek-1918-ban/
 
Angol nyelvű ismeretterjesztő írások
“Friendly blood contract” – German Mitteleuropa plans in 1918
http://elsovh.hu/english/friendly-blood-contract-german-mitteleuropa-pla...
Revolutionaries, Coupsters or Counter-revolutionaries? How were the Bolsheviks seen 100 years ago? 
http://elsovh.hu/english/revolutionaries-coupsters-or-counter-revolution...
Women’s Day in 1918 – Not when and not like today
http://elsovh.hu/english/womens-day-in-1918-not-when-and-not-like-today/
The summer of 1918: Spanish flu appeared in Budapest, mailmen collapsed on the streets of Berlin
http://elsovh.hu/english/the-summer-of-1918-spanish-flu-appeared-in-buda...
The peace at Brest-Litovsk and the transformation of international power relations
http://elsovh.hu/english/the-peace-at-brest-litovsk-and-the-transformati...
Mutiny of Sailors at the Bay of Cattaro
http://elsovh.hu/english/mutiny-of-sailors-at-the-bay-of-cattaro/
What did Lenin want?
http://elsovh.hu/english/what-did-lenin-want/
“American Hungarians should come home”
http://elsovh.hu/english/american-hungarians-should-come-home/
From Danzig to Trieste! – Plans of the Slavic Central Europe at the Congress of Laibach in 1918
http://elsovh.hu/english/from-danzig-to-trieste-plans-of-the-slavic-cent...
The great revolt in Pécs and the turn of Washington politics against the Monarchy
http://elsovh.hu/english/the-great-revolt-in-pecs-and-the-turn-of-washin...
 
 
TABAJDI GÁBOR
Könyvszerkesztés
Évkönyv XXIII. Újrakezdés. Szerk. Keller Márkus - Tabajdi Gábor. Budapest, OSZK-1956-os Intézet, 2018.
 
Tanulmánykötetbeli megjelenés
Tabajdi Gábor: Újratervezett egyháztörténetek. A fővárosi keresztény ifjúsági közösségek és a kádárizmus. In: Évkönyv XXIII. Újrakezdés. Szerk.: Keller Márkus - Tabajdi Gábor. Budapest, OSZK-1956-os Intézet, 2018.
Tabajdi Gábor: Keresztény kisközösségek nyomában– cserkészgyűjtemények In: Vallási közösségek, gyűjtemények és ellenállás a szocializmus idején. Szerk.: Apor Péter (megjelenés előtt)
 
Szakfolyóiratbeli tanulmányok
Osztálytabló. Az egyházi elhárítás munkatársai a nyolcvanas években In: Betekintő 2018/3
www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2018_3_tabajdi.pdf
 
Kritikák, recenziók
Book review: A terror hétköznapjai: A kádári megtorlás, 1956–1963 [The everyday weekdays of terror: The reprisals of the Kádár Regime, 1956–1963]. By Zsuzsanna Mikó. Budapest: Libri, 2016. 286 pp. In: Hungarian Historical Review 2018/1, 179-183
Kémtörténet másként. (Majtényi György – Mikó Zsuzsanna – Szabó Csaba (szerk.): Kémek, korok, életek. Erica Glaser Wallach és Noel H. Field története) In: Levéltári közlemények 2017/7, 506-511.
 
Publicisztika (pl. előszavak), rövidebb írások
Ámor Háza— A szocialista hírszerzés titkos objektumai Budapesten. In: IPM 2018/8, 24-29
Titkosszolgálati kukkolás Budapesten (1945—1989). In: IPM 2018/ 4, 34-37
Keller Márkus - Tabajdi Gábor: Bevezető. In:Évkönyv XXIII. Újrakezdés. Szerk. Keller Márkus - Tabajdi Gábor. Budapest, OSZK-1956-os Intézet, 2018.
 
 
UNGVÁRY KRISZTIÁN
Publikációk
Mit tudott a hatalmi elit a népirtásról. In: Magyarország a második világháborúban.  Szerk. Papp Gábor, Győrffy István, Litván Dániel. Budapest pp 74-79 (2018)
Egy döntés háttere – a magyar zsidóság deportálása. In: Magyarország a második világháborúban.  Szerk. Papp Gábor, Győrffy István, Litván Dániel. Budapest pp 98-104 (2018)
A Fidesz pártfegyelméről : Válasz a kommentárokra.MANDINER.HU : 20181pp 1-1 (2018)
A Fidesz-szavazó védelmébenINDEX (ONLINE)(1585-32411585-3241): 3pp 1-1 (2018)
Antall felelőssége letagadhatatlan : Válasz Kónya Imrének.MANDINER.HU : 11pp 1-1 (2018)
A tények védelmében. NÉPSZAVA(0133-1701 ): 2018februárpp 1-1 (2018)
Der Umgang mit den Akten der Staatssicherheit und der kommunistischen Vergangenheit in der heutigen ungarischen Erinnerungspolitik. In: Kührer-Wielach Florian; Nowotnick Michaela (szerk.) Aus den Giftschränken des Kommunismus : Methodische Fragen zum Umgang mit Überwachungsakten in Zentral- und Südosteuropa . Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, pp 97-124 (2018) (Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München ) 
Die Securitate in Siebenbürgen. SPIEGELUNGEN: ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS(1862-4995 ): 11pp 107-111 (2018)
Ungváry Krisztián – Meruk József: Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai. : Egy sztálinista diktátor börtönben, jólétben és száműzetésben.Budapest : Jaffa Kiadó, (2018)
Horthy Miklós és kitüntetései. Budapest : Kieselbach Galéria és Aukciósház, (2018)
Jány Gusztáv emlékezete. MAGYAR IDŐK: KONZERVATÍV KÖZÉLETI NAPILAP(2416-2345 ): 14pp 1-1 (2018)
La población civil en aseido. DESPERTA FERRO : CONTEMPORÁNEA(2340-8820 ): 28julio-augusto 2018pp 38-41 (2018)
Lucha a muerte en Buda
DESPERTA FERRO : CONTEMPORÁNEA(2340-8820 ): 28julio-augusto 2018pp 42-49 (2018)
Most eldől, ki ellenzéki és ki megélhetési politikus. INDEX (ONLINE)(1585-32411585-3241): 2pp 1-1 (2018)
Rückkehr der Geschichte? : Orbán und Horthy: ein Regimevergleich.OSTEUROPA(0030-6428 ): 683-5pp 351-368 (2018)
Szimulált demokráciával van dolgunk. Válasz Kiszely Zoltánnak. Megjelenés: (2018) In: Mandiner 2018.02.01.
Ügynökakták: Ma is velünk él a kommunizmus. INDEX (ONLINE)(1585-32411585-3241): 11pp 1-1 (2018)
Y además, introduciendo el N. 28, Gerhard Schmidhuber defensor de Pest. DESPERTA FERRO : CONTEMPORÁNEA(2340-8820 ): 2727pp 62-65 (2018)
Miért ne lehetne Mohamedet lepedofilozni?AZONNALI (ONLINE) pp 1-1 (2018)