___Évkönyv VIII - 2000___Vissza
ÉVKÖNYV 2000. MAGYARORSZÁG A JELENKORBAN

 

TARTALOMÁLLAMBIZTONSÁGI DOSSZIÉ

Varga László: A Rajk-per hátterében. Ferenczi Edmond és Noel Haviland Field (részlet)

Standeisky Éva: Értelmiségi antiszemitizmus a korai Kádár-korszakban

Rainer M. János: Ki van ellenünk? Kis magyar katonai puccskísérlet, 1961

Germuska Pál: Az állambiztonsági szervek ipari elhárító tevékenysége a szocialista nagyüzemekben az 1960-as években

Pécsi Vera: Baklövés. Az állambiztonságiak esete Krassó Györggyel 1963–1964-ben (részlet)

Sasvári Edit: Miért éppen Pór? A kádári „üzenési” mechanizmus természetéhez (részlet)

Helmut Müller-Enbergs: „Az ellenség terveit csak kémek révén lehet kideríteni”. Portyázás az 1999-es kémirodalombanMINDENNAPI ÉLETUTAK, ÉLETSTRATÉGIÁK A XX. SZÁZADBAN

Rainer M. János: Bevezetés

Bálint Marcell: „Nem mindennapi, mégsem különleges”

Lénárt András: Az életművész

Takács Róbert: Bizonyítványosztás előtt. Egy megbukott élet forgatókönyve1956 – TANULMÁNYOK, FORRÁSKÖZLÉSEK

Litván György: Mítoszok és legendák 1956-ról

Kozák Gyula: Szervezetek az 1956-os forradalomban (részlet)

Szabó Klára: A városháza a forradalomban

Eörsi László: A Vajdahunyad utcai felkelők

Keller Márkus: A gyár és a munkás. A Május 1. Ruhagyár munkástanácsa 1956–1957-ben

Valuch Tibor: Agrárkérdések és a magyar falu 1956–1957-ben

Szakolczai Attila: Tömegmozgalmak Miskolcon, 1956. október 25–26.

Albert Fruzsina–Dávid Beáta–Kőrösi Zsuzsanna: Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére

Forintos György: Modell és valóság. Észrevételek Kozák Gyula „Szent csőcselék” című esszéjéhez

Kecskés Gusztáv: Az olvadás Kelet-Európában a Nyugat szemével. A NATO Nemzetközi Titkárságának belső dokumentumaSZEMLE

Szabó Zsolt: A német megosztottság
Mezei Géza: Németország és a hidegháború. A szövetséges hatalmak és a német kérdés 1945–1961

Somlai Katalin: Aktív semlegesség osztrák módra
Soós Katalin: 1956 és Ausztria

Kecskés Gusztáv: Miért van távol Marianne? Franciaország kelet–európai szerepvállalása a XX. század második felében
Thomas Schreiber: Les actions de la France a l’Est ou Les absences de Marianne

Hegedűs B. András: A magyar forradalom dán hőse
Bo Lidegaard: A legmagasabb ár. Povl Bang-Jensen és az ENSZ, 1955–1959

Germuska Pál: Új modell, régi modell?
Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézményesülése 1956–1962

Standeisky Éva: Véres, szép emlékű évtized
Beszélő évek, 1957–1968. A Kádár-korszak története

Kőrösi Zsuzsanna: „Akarsz boldog lenni? Légy megelégedett!”
Hermann Jánosné: Véső alattBESZÁMOLÓK

Beszámoló az 1956-os Intézet 1999. évi tevékenységéről
Összeállította Rainer M. János és Germuska Pál

A munkatársak publikációinak jegyzéke, 1999. július–2000. június
Összeállította Győri László

Az 1956–os forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 1999–2000
Összeállította Győri László

Az Oral History Archívum újabb interjúinak annotált jegyzéke
Összeállította Kőrösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne

Szabó Miklós (1935–2000)

Szerzőink

Rövidítésjegyzék

Table of Contents


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon