___A PETŐFI KÖR VITÁI hiteles jegyzőkönyvek alapján – IV. Partizántalálkozó – Sajtóvita___Vissza

Vissza a Petőfi Kör főlapjára

A Petőfi Kör az emlékekben

Szerkesztette, a dokumentumokat összeállította, és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János

Múzsák–1956-os Intézet, 1991, 280 oldal

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS (Rainer M. János)

JEGYZŐKÖNYVEK

A VOLT PARTIZÁNOK ÉS ILLEGÁLIS PÁRTMUNKÁSOK BARÁTI TALÁLKOZÓJA A BUDAPESTI ÉRTELMISÉGIEKKEL, 1956. június 18.

1. rész, felszólalók: Sziklai Imre, Hajdu Gyula, Rajk Lászlóné, Lukács Imre
2. rész, felszólalók: Vilmos József, Mihály András, Gergely Erzsébet, Csillag Pál, Révész Zsigmond, Szerényi Sándor, Ujhelyi Szilárd, Kiss Károly

Jegyzetek

VITA A SAJTÓ ÉS A TÁJÉKOZTATÁS KÉRDÉSEIRŐL, 1956. június 27.

1. rész, felszólalók: Csatár Imre, Nagy Péter, Tábori András, Tardos Tibor, Jánossy Lajos
2. rész, felszólalók: Mocsár Gábor, Déry Tibor, Fürjes János
3. rész, felszólalók: Nógrádi Sándor, Máté György, Horváth Márton
4. rész, felszólalók: Nemes György, Vas Zoltán, Méray Tibor
5. rész, felszólalók: Kuczka Péter, Fekete Sándor, Losonczy Géza, Huszár Tibor

Jegyzetek

FÜGGELÉK

Kiegészítés a VII. kötetből: A DISZ Petőfi Köre által a volt partizánok és illegális pártmunkások 1956. június 18-án megrendezett baráti találkozóján elhangzott hozzászólások

Dokumentumok

„A Partizántalálkozó”
A „partizántalálkozó” hiányzó felszólalásainak felidézése
Radó István: Szenvedélyes vita a jövőért (Béke és Szabadság, 1956. június 26.)
Djuka, Julius: Beszélgetés a budapesti hidaknál (Politika, Belgrád, 1956. július 8., korabeli fordítás)
Kun Imre levele Tánczos Gáborhoz (1956. június)

Fényképmelléklet

Sajtóvita
Függelék a sajtóvita jegyzőkönyvéhez (Hegedűs B. András összeállítása, 1956)
Abody Béla: Elhangzott volna a Petőfi Körben (In.: Indulatos utazás. Tanulmányok és cikkek. Bp., Magvető, 1957, 246-255. oldal)
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata (Szabad Nép, 1956. július 1.)
Az MDP KV Agitációs és propaganda Osztályának feljegyzése a Petőfi Kör sajtóvitájáról (MSZMP KB Párttörténeti Intézet Archívuma, 1956. július 2.)
A DISZ Központi Vezetősége Intéző Bizottságának határozata (Új Március, 1956. 7. szám
Az MDP Központi Ellenőrző Bizottságának közleménye (Pártélet, 1956. 7. szám)
Részlet a Pravda „Növekednek és erősödnek a béke, a demokrácia és a szocializmus nemzetközi erői” című cikkéből (Közli: Magyar Nemzet, 1956. július 17.)
Budapesti dolgozók a Központi Vezetőség június 30-i határozatáról (Esti Budapest, 1956. július 3.)
Munkásgyűlések, aktívaértekezletek a budapesti üzemekben (Magyar Nemzet, 1956. július 14.)
Félre a párt- és népellenes demagógiával (Tolnai Napló, 1956. július 6.)
Sipos Gyula: Tolnai túllicitálás (Irodalmi Újság, 1956. július 14.)
A DISZ Petőfi Köre vezetőségének határozata (1956. július 7.) (In.: Margócsy István szerk.: Jöjjön el a te országod. Bp., Szabad Tér, 1988, 307-312. oldal)

A felszólalókról


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2011. október 18. kedd

Keresés a honlapon