___Rainer M. János___Vissza

Szakmai önéletrajz
1957. július 8-án születtem Budapesten.

Iskolák, fokozatok:
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium, 1971-1975
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kara,
történelem-könyvtár szak, 1976-1981
Diploma, 1981
PhD.,1997
Az MTA doktora, 2002

Munkahelyek:
Budapest Főváros Levéltára, levéltáros, 1981-1986
MTA Történettudományi Intézet, tud. munkatárs, 1986-1999
1956-os Intézet, munkatárs (megbízásos jogviszony), 1991-1993
1956-os Intézet, tudományos igazgatóhelyettes (megbízásos jogviszony), 1993-1997
1956-os Intézet Közalapítvány, megbízott igazgató
(megbízásos jogviszony), 1997-1999
1956-os Intézet Közalapítvány, igazgató, 1999-2011
Országos Széchényi Könyvtár, osztályvezető, 2012-Oktató tevékenység:
Századvég Politikai Iskola, 1991–1994
ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék (megbízott előadó), 1997–2002
Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2005- (megbízott előadó)
Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2005–2010 (megbízott előadó)
Eszterházy Károly Főiskola BtK, kutatóprofesszor (2009–2010), egyetemi tanár (2010– )


Szakmai kitüntetések, díjak:
Károlyi Mihály-díj (1990)
Akadémiai Ifjúsági Díj (1991)
Ránki György Díj (1997)
Akadémiai Díj (2002)
Széchenyi-díj (2010)


Publikációs jegyzék


MTMT publikációs jegyzék:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&co_on=&ty_on=1&la_on=&LanguageID=&abs_on=&sp_on=&st_on=&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&Scientific=1&Independent=&top10=&lang=0&location=mtmt&debug=&stn=1&AuthorID=10010710&DocumentID=&tipus=&besorolas=&jelleg=1&pr_on=

A. Könyvek

1. Szerző
Az író helye. Viták a magyar irodalmi sajtóban 1953-1956. Bp. Magvető, 1990. 414 old. /Gyorsuló Idő/
Az 1956-os magyar forradalom. Reform - felkelés - szabadságharc - megtorlás. Történelmi olvasókönyv középiskolásoknak. Bp. Tankönykiadó, 1991. 223 old. (Litván Györggyel, Kozák Gyulával, Bak M. Jánossal)

Die Ungarische Revolution 1956. Reform, Aufstand, Vergeltung. Hg. Litván, György - Bak M. János. Wien, Passagen Verlag, 1994. 211 old. (társszerző)

The Hungarian Revolution of 1956. Reform, Revolt and Repression 1953-1963. Ed. by György Litván. London and New York, Longman, 1996. p. 221. (társszerző fentebb említettekkel)

Nagy Imre. Politikai életrajz I. kötet 1896-1953. Bp. 1956-os Intézet, 1996. 553 p.

Nagy Imre. Politikai életrajz II. köt. 1953-1958. Bp. 1956-os Intézet, 1999. 486 p.

Nagy Imre Bp. Vince Kiadó 2002. 184 p.

Ötvenhat után. Bp., 1956-os Intézet, 2003. 286 p.

Imre Nagy. Biografia polityczna. Przelozyla Krystyna Zurek-Góralczyk. Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2003. 234 p.

Imre Nagy: The Leader and Martyr of the Hungarian Revolution of 1956. Budapest, 2006, Atlantic Research and Publications Public Foundation, 68 p. (Bulletins on 1956, No. 1.)

Imre Nagy. Vom Parteisoldaten zum Martyr des ungarischen Volksaufstands. Eine politische Biographie 1896-1958. Paderborn - München - Wien - Zürich, 2006, Ferdinand Schöningh, 282 p.

Imre Nagy premjer-minisztr vengerszkoj revoljucii 1956 goda. Politicseszkaja biografija. Moszkva, 2006, Logosz, 325 p.

The Agent. Fragments on State Security and Middle Class Values in Kádárist Hungary. Trondheim Studies on East European Cultures and Societies No. 22. Trondheim, 2007, 46 p.

Jelentések hálójában. Antall József és az állambiztonság emberei 1957-1989. Budapest, 1956-os Intézet, 2008, 295 p.

Rainer, M. János, Imre Nagy. A Biography. London – New York, 2009, I. B. Tauris, xxvi + 258 p.

A Kádár-korszak. Budapest, 2010, Kossuth Kiadó, 112 p. (Magyarország története 22. köt.)

Rainer M. János: Bevezetés a kádárizmusba. Budapest, 2011, 1956-os Intézet – L’Harmattan Kiadó, 349 p.2. Szerkesztő, társszerkesztő, összeállító

Budapest Főváros Levéltára Közleményei '84. Szerk. Szekeres József, Rainer M. János, Gáspár Ferenc, Ságvári Ágnes, Szilágyi Gábor. Bp., Budapest Főváros Levéltára kiad., 1985. 522 old.

A felszabadulás utáni történetünkről. I-II.köt. Szerk. Balogh Sándor. Összeáll. Földesi Margit, Rainer M. János. Bp. Kossuth, 1987. 336+426 old. /Vélemények/Viták/

Tetemrehívás. 1958-1988 Párizs - Budapest. 2.kiad. Összeáll. Rainer M. János. Bp. Bibliotéka, é.n. [1989] 174 old. [Első kiad. Párizs, I.U.S. - Szikra Nyomda, 1988.]

A Petőfi Kör vitái - hiteles jegyzőkönyvek alapján. Szerk. Hegedűs B. András - Rainer M. János. Bp. Kelenföld Kiadó - ELTE. /Politikatudományi Füzetek/

I.köt. Két közgazdasági vita. Bp. 1989. 206 old.
II.köt. Filozófusvita. Bp. 1989. 127 old.
III.köt. Történészvita. Bp. 1990. 203 old.
IV. köt. Partizántalálkozó - Sajtóvita. Bp. Múzsák - 1956-os Intézet, 1991. 280 old.
VI. köt. Pedagógusvita. Bp. Múzsák - 1956-os Intézet, 1992. 176 old.
A „Jelcin-dosszié”. Szovjet dokumentumok 1956-ról. Szerk. Gál Éva, Hegedüs B. András, Litván György, Rainer M. János. Bp. Századvég Kiadó - 1956-os Intézet, 1993. 242 old. /'56/

Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. Szerk. Vjacseszlav Szereda, Rainer M. János. Bp., 1956-os Intézet, 1996. 256 old. /`56/

A fordulat évei 1947-1949. Politika, képzőművészet, építészet. Szerk. Standeisky Éva, Kozák Gyula, Pataki Gábor, Rainer M. János. Bp., 1956-os Intézet, 1998. 346. o.

Évkönyv VII. 1999. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1999. 457 p.

Évkönyv VIII. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp., 1956-os Intézet, 2000. 486 p.

Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel. Dokumentumok az egykori SZKP és MSZMP archívumaiból, 1985-1991. Szerk. Baráth Magdolna, Rainer M. János. Bp., 1956-os Intézet, 2000. 365 p.

Magyarország története, 1944–1953 – digitális történeti segédkönyv. Főszerkesztők: Rainer M. János, Lux Zoltán. Bp. 1956-os Intézet, 2000. (www.rev.hu/sulinet45/index.htm)

Magyarország 1944–1956. Európa közepén – Magyarország a jelenkorban. Az 1956-os Intézet multimédia CD-ROM sorozata 2. Szerk. Germuska Pál, Lux Zoltán, Rainer M. János. Bp., 2001, 1956-os Intézet.

Évkönyv IX. 2001. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp., 1956-os Intézet, 2001. 310 p.

The 1956 Hungarian Revolution: A History in Documents. Compiled, edited and introduced by Csaba Békés, Malcolm Byrne, János M. Rainer. Central European University Press, Budapest – New York, 2002, 598 p.

Évkönyv X. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp., 1956-os Intézet, 2002. 525 o.

Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról. Szerk. Rainer M. János. Bp., 2003, 1956-os Intézet, 385 o.

Évkönyv XI. 2003. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp., 1956-os Intézet, 2003. 310 o.

„Hatvanas évek” Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. Rainer M. János. Bp., 2004, 1956-os Intézet, 509 p.

Évkönyv XII. 2004. Magyarország a jelenkorban. Szerk: Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp., 1956-os Intézet, 2004. 369 p.

Túl a listán – az 1956-os Intézet állambiztonsági dossziéja. Kísérlet történeti vizsgálatra, internetes tartalomfejlesztés. Szerkesztette: Rainer M. János és M. Topits Judit. Budapest, 1956-os Intézet, 2005

Rainer M., János – Péteri György (eds.): Muddling through in the long 1960s. Ideas and Everyday Life in High Politics and the Lower Classes of Communist Hungary. Budapest–Trondheim, 2005, 1956 Institute – Program on East European Cultures and Societies, 225 p. (Trondheim Studies on East European Cultures and Societies, No. 16.)

Vademecum – Jelenkortörténet Magyarország / Vademecum – Contemporary History Hungary. Vezérfonal az archívumokhoz, kutatási intézményekhez, könyvtárakhoz, egyesületekhez, múzeumokhoz és emlékhelyekhez / A guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial. Edited by János M. Rainer, Judit M. Topits, Ulrich Mählert / Szerk. Rainer M. János, M. Topits Judit, Ulrich Mählert. Berlin – Budapest, 2005, A Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur megbízásából az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány / on behalf of the Foundation for Exploration of the Socialist Unity Party of Germany’s Dictatorship and the Foundation for the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution , 108 o.

Rainer M. János (szerk.): A monori tanácskozás 1985. június 14-16. Budapest, 2005, 1956-os Intézet, 289 p.Rainer M, János, Standeisky Éva (szerk.): A demokrácia reménye. Magyarország, 1945. Budapest, 2005, 1956-os Intézet, 277 p. (Évkönyv, XIII. köt.)

Évkönyv XIII. 2005. A demokrácia reménye – Magyarország, 1945. Szerk: Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 2005, 54–91. o. 278 p.

Gyáni Gábor, Rainer M. János (szerk.): Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Tanulmányok. Budapest, 2007, 1956-os Intézet, 418 o.

Rainer M., János – Somlai Katalin (eds.): The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc: Reactions and Repercussions. Budapest, 2007, 1956 Institute – Historical Archives of the Hungarian State Security, 152 p.

Rainer M. János – Somlai Katalin (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Budapest, 2007, 1956-os Intézet (Évkönyv XIV. köt.)

Ötvenhat az ötvenediken. Kritikai szemle. Internetes tartalomszolgáltatás, Rainer M. János – Topits Judit (szerk.): www.rev.hu/reviews

Dornbach Alajos, Kende Péter, Rainer M. János, Somlai Katalin (szerk.): A per. Nagy Imre és társai 1958, 1989. Budapest, 2008, 1956-os Intézet – Nagy Imre Alapítvány, 430 p.

Germuska Pál – Rainer M. János (szerk.): Közelítések a kádárizmushoz. Budapest, 2008, 1956-os Intézet, 392 old. (Évkönyv XV.)

Rainer M. János (Hrsg.): „Die Sechziger Jahre” in Ungarn. Herne, 2009, Gabriele Schaefer Verlag, 316 p.

890616 – Egy nap anatómiája
Szerkesztő: Rainer M. János, Topits Judit, Projektvezető: Lux Zoltán, 1956-os Intézet, Budapest, 2009

Baráth Magdolna – Bánkuti Gábor – Rainer M. János (szerk.): Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Budapest, 2011, L’Harmattan

Gebei Sándor – ifj. Bertényi Iván – Rainer M. János (szerk.): „...nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni”. Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Eger, 2011, Líceum Kiadó

Rainer M. János (szerk.): A felügyelt (mozgás)tér. Tanulmányok a szovjet típusú rendszer hazai történetéből. Budapest, 2011, Akadémiai Kiadó. (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája Közleményei 1.)

Rainer M. János (szerk.): Búvópatakok – A feltárás. Budapest, 2012, OSZK – 1956-os Intézet Alapítvány

Rainer M. János (szerk.) Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. János, Budapest, 2013, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat, Budapest, 2013, 320 p. /Bibliotheca Scientiae et Artis/

Rainer M. János (szerk.) Búvópatakok – széttekintés. Évkönyv XIX. 2013. Szerk. Rainer M. János, Budapest, 2013. Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány, 280 p.

Rainer M. János (szerk.): Búvópatakok – mélyfúrások. Magyar jobboldal – 1945 után. Budapest, 2014, Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány – Gondolat Kiadó

B. Tanulmányok, recenziók
 
Kulturális és ideológiai viták: az Irodalmi Ujság 1953-1956. I-III. rész. Jelenlét, 10.sz. (1982) 13-31. old., 11-12. sz. (1982) 26-60. old., 13.sz. (1983) 28-40. old.

Írás közben. Viták az Irodalmi Ujságban 1956 előtt. Mozgó Világ, 1983. 8.sz. 90-110. old.

Irodalom - politika, 1955. In: Budapest Főváros Levéltára Közleményei '84. Bp., Budapest Főváros Levéltára kiad., 1985. 237-263. old.

A visszaemlékezések elé. In: Budapest Főváros Levéltára Közleményei '84. Bp., Budapest Főváros Levéltára kiad., 1985. 385-386. old.

Kísérlet az 1956-os forradalmat követő megtorlás számszerű felmérésére. In: Magyar Füzetek, 17.sz. Párizs, 1986. 99-129.old. [Fényes Elek álnéven]

Adatok az 1956-os forradalmat követő megtorláshoz. Beszélő, 19.sz. (1987.1.sz.) 43-63. old. [Fényes Elek álnéven; újabb teljes közlése: in: Halottaink 1956. Bp. Katalizátor Iroda, 1989. II.köt. 19-54. old.; Beszélő összkiadás. Sajtó alá rend. Havas Fanny. Bp. AB Beszélő Kiadó, 1992. II. köt. 649-663. old.; részlete in: 301. Szerk. Kapitány Éva. Bp. Aura, 1989. 53-59. old.]

Gond és hitvallás. Irodalmi reformellenzék 1956 őszén. Századvég, 4-5.sz. Bp. 1987. 61-87.old.

La repressione dopo la rivoluzione ungherese del 1956. Rivista di Storia Contemporanea 1988.2.sz. 332-345.old.
[Fényes Elek álnéven, Federigo Argentieri fordításában és bevezetőjével]

A szolgálattól az elkötelezett kritikáig. (Irodalom és politika 1953-54-ben) In: Budapest Főváros Levéltára Közleményei '88. Bp., Budapest Főváros Levéltára kiad., 1988. 223-261. old.

Az 1956 után kivégzettek névsorához. In: Halottaink 1956. Bp. Katalizátor Iroda, 1989. II.köt. 5-18. old.

„A kongresszus szelleme”. Irodalom és politika 1956 tavaszán. Világosság, 1989. 2.sz. 121-130. old.

Homenaje a Imre Nagy. Hungría, 1989.6.sz. 4-5.old.

Krónika 1956. október 23. - november 4. História, 1989. 4-5.sz. 28. old.

Három hazatért könyv. Magyar Napló, 1989.okt.27. [Recenzió]

Ötvenhat forró nyara. Közjáték: a „tiszta lap” Kortárs, 1989. 10.sz. 89-97.old.

Ötvenhat feltámadt forrásai. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 1990.2.sz. 188-194.old. [Recenziók]

Helyi politikai szerveződés 1956-ban: az újpesti példa. In: Az ostromtól a forradalomig. Adalékok Budapest múltjához 1945-1956. Bp. Budapest Főváros Levéltára kiad., 1990. 101-112.old.

A 301-es parcella harminchárom éve. Igazság, 1990. jún.16.

A magyar október története. Magyar Napló, 1990. jún.7. [Recenzió]

Fogságból visszatekintve - Nagy Imre 1956-ról. Élet és Irodalom, 1990.okt.12.

A magyar társadalom a filmen (Társadalomkép, érték és ideológia, 1948-1956) I-II. Szellemkép, 1990. 2. és 3.sz.
[Kresalek Gáborral]

Their Men In Budapest. New Hungarian Quarterly No.122. 1991. 131-135. old. [Recenzió]

Demokratievorstellungen in der Ungarischen Revolution 1956. Österreichische Zeitschrift für Geschichtwissenschaften No.4. 1991. pp.118-125.

Imre Nagy sul 1956: uno sguardo retrospettivo dalla prigionia. L'Europa Ritrovata No. 8-9. 1991. pp.35-41.

[Bevezető.] In: A Petőfi Kör vitái - hiteles jegyzőkönyvek alapján. IV. köt. Partizántalálkozó - Sajtóvita. Bp. Múzsák - 1956-os Intézet, 1991. 7-18. old.

Forradalom: emlékezet és felejtés. Magyar Narancs, 1991. okt.23. 1. old.

Hungarian Society in Film (A View of Society, Its Values and Ideologies) 1948-1956. Moveast, 1992. 1. sz. 21-47. old. [Kresalek Gáborral]

Októberi ifjak. Földváry-Boér Elemér, Gérecz Attila. Magyar Napló, 1992. 5.sz. márc. 6. 39.p. [Recenzió]

Krónikák és kútfők, 1956. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 1992. 2.sz. (nyár), 156-160. old. (Recenziók)

Nagy Imre és a hatalmi központ 1954. december - 1956. július. Társadalmi Szemle, 1992. 6.sz. 81-88. old.

A Parlamenttől a Fő utcáig. Nagy Imre gondolati útja 1956. november 4. - 1957. április 14. In: Az 1956-os Magyar Forradalom Dokumentációs és Kutató Intézete: Évkönyv I. 1992. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 113-146.p.

1956 a magyar történelemben. Mi az üzenet? Élet és Tudomány, 1992. 43.sz. okt.23. 1347-1349.p.

Budapest és vidék 1956-ban. In: A vidék forradalma. Szerk. Simon Zoltán. Debrecen, 1992. 37-48. old.

The 1956 Revolution in the Provinces. Budapest Review Of BOOKS, Vol.2. No.2. 1992, Summer. 64-68.p.

A desztalinizáció problémái Magyarországon 1953-1956. História, 1992. 4.sz. 33. old.

The Reprisals. New Hungarian Quarterly, Vol. XXXIII. No. 127. Autumn, 1992. 118-127.p.

Nagy Imre életútja. Múltunk, 1992. 4.sz. 3-14. old.

Imre Nagy: Tragedy and Triumph. (Peter Unwin: Voice in the Wilderness) New Hungarian Quarterly, Vol. XXXIII. No. 128. Winter, 1992. 129-133.p. [Recenzió]

1956 - a másik oldalról. A „Jelcin-dosszié”. 1-2. rész. Élet és Tudomány, 1993. 8.sz. 246-247. old., 9.sz. 264-265. old.

Dokumentumok 1956-ról. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1993. 3.sz. 337-340.p. [Recenzió]

The Soldiers of Art. The Hungarian Quarterly, Vol. 34. No. 130. Summer, 1993. 124-130.p. [Recenzió]

Hazugságok és hamisítások. Keletkezés, célok és módszerek - A Nagy Imre-per Fehér Könyve. In: Levéltár és nyilvánosság, BFL napok 1992. Szerk. Kresalek Gábor. Bp. Budapest Főváros Levéltára kiad. 1993. 29-42.old.

A szovjet nagykövetség és az 1956-os forradalom. Budapesti Negyed, 1.évf. 1.sz. 1993. Nyár, 79-96.old.

Töprengések Nagy Imréről, 1993. júniusában. Valóság, 1993. 10.sz. 13-18.old.

Istvan Bibó - A Great Political Diagnostician The Hungarian Quarterly Vol.34. No. 132. Winter 1993. 32-40.old.

Szovjet döntéshozatal Magyarországról 1956-ban. In: Az 1956-os Magyar Forradalom Dokumentációs és Kutató Intézete: Évkönyv II. 1993. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 19-38.p.

Magyarország a szovjet érdekszférában. In: Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Szerk. Gyurgyák János. Bp. Századvég, 1994. 325-361.old.

1956: forradalom? szabadságharc? Iskolakultúra, 1994. 6.sz. 44-47.old.

A megszólításokról és megszólalásokról. Méray Tibornak 70. születésnapján. Beszélő, 1994. ápr. 28. 15.old.

Hruscsov Budapesten 1958 április. Egy látogatás anatómiája Budapesti Negyed, 1994.2.sz. 159-190.old.
Ügynöknél több volt: Rajnai Sándor. Vörös eminenciás. HVG, 1994. szept. 17.

Nyugatról visszatekintve. Az Irodalmi Ujság és Magyarország (1957-1973). In: Az 1956-os Magyar Forradalom Dokumentációs és Kutató Intézete: Évkönyv III. 1994. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 95-106.old.

Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 1-2.köt. In: Az 1956-os Magyar Forradalom Dokumentációs és Kutató Intézete: Évkönyv III. 1994. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 309-314. old. [Recenzió]

Sovetské dokumenty k madarské krizi 1956. Soudobé Déjiny, I. 4-5. 1994. Praha, 560-565.old.

Élet és utóélet. Vázlat Nagy Imre történelmi arcképéhez. Valóság, 1995. 1.sz. 69-80.old. (Molnár Miklóssal)
A történelmi emlékezet. Beszélő, 1995. jún.15. 26-27.old.

The Yeltsin Dossier: Soviet Documents On Hungary, 1956. In: Cold War International History Project Bulletin, Issue 5, Spring 1995. pp. 22-27.

A forradalom jelképe. Nagy Imre Rubicon, 1995. 8.sz. 6-14.o.

A történelemmé vált Kádár-korszak. In: Az 1956-os Magyar Forradalom Dokumentációs és Kutató Intézete: Évkönyv IV. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 27-37.o.

Nagy Imre szovjet emigrációban 1930-1939. Történelmi Szemle, 1995. 3.sz. 317-343.o.

Rendszerváltás és a közelmúlt. Nagy Imre, 1956 és a demokratikus átalakulás. In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Bp. 1956-os Intézet -- Osiris Kiadó, 1995. 338-347.o.

Desztalinizáció, forradalom és megtorlás (Hozzászólás). In: Értelmiség -- közélet -- hatalom. Közéleti és tudományos konferencia a Petőfi Kör 40. születésnapján 1995. március 25-26-án. Szerk. Bánki Erika. Bp. TIT, 1995. 38-43.o.

Soviet Documents on Hungary, 1956. A case study. In: Hungary 1956. Ed. by Paula Hihnala, Olli Vehvilainen. Tamperen Yliopisto, 1995. 80-97. p.

A Nagy Imre-per. História, 1995. 9-10. sz. 18-20. p.

Döntés a Kremlben, 1956. Kísérlet a feljegyzések értelmezésére. In: Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. Szerk. Vjacseszlav Szereda, Rainer M. János. Bp., 1956-os Intézet, 1996. 111-154. p.

Legalitás és illegalitás között. Nagy Imre a kaposvári mozgalomban 1921-1928. Múltunk, 1996. 1. sz. 3-38. p.

A fiatal Nagy Imre (1896-1921). Századok, 1996. 2. sz. 229-272. pp.

Nagy Imre és a szovjet kommunizmus. Beszélő, 1996. 4.sz. 4-8. pp.

The Road to Budapest, 1956. New Documentation on the Kremlin’s Decision to Intervene. Part 1-2. The Hungarian Quarterly. Vol 37. No. 142. Summer 1996. 24-41. pp. Vol. 38. No. 143. Autumn 1996. 16-31. pp.

’56, si loin si proche. Le Pont des Arts, 6. Septembre-Décembre 1996. p. 22.

1956 fő kérdései és problémái -- ma. Rubicon, 1996. 8-9. sz. 14-19. pp.
Documenti sovietici sul ‘56 ungherese. In: Ungheria 1956. La Cultura si Interroga. Ed. Ruggiero Ruspanti. Udine, Rubettino,1996. 75-85. pp.

Madarska revoluce 1956. Soudobé Dejiny, Vol. III. No. 4. 1996. 455-473. pp. (Békés Csabával és Germuska Pállal)

Legközelebbi múltunk töredékei. [Kenedi János: Kis állambiztonsági olvasókönyv] Élet és Irodalom, 1997. febr. 1.

Kortörténeti tankönyv -- haladóknak. Révész Sándor: Aczél és korunk. Holmi, 1997. 9. sz. 1333-1337. pp.

The Life Course of Imre Nagy. The Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 13, No. 2. (June 1997).141-151. pp. Uez in: Hungary 1956 -- Forty Years On. Ed. by Terry Cox, Frank Cass, London - Portland, 1997, 141-151. pp.

Szovjet döntéshozatal, 1956. október 31. - november 4. In: Évkönyv V. 1996/1997. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 53-54. pp.

The City: Center of Post-Revolutionary Crisis, 1957-63. In: András Gerő, János Poór (eds.), Budapest. A History From Its Beginnings to 1998. Atlantic Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey, 1997. 233-256. pp.

The Development of Imre Nagy as a Politician and a Thinker. Contemporary European History, 6, 3 (1997) pp. 263-277

A Kádár-rendszer válsága. Rubicon, 1998. 1. sz. 34-39. pp.

Egy (politikai) hazatérés viszontagságai. K. P. és a Magyar Füzetek. Világosság, 1998. 2. sz. 26-35. pp.

Ex Libris. Borhi László: Megalkuvás és erőszak, Ötvenhat októbere és a hatalom, Gerő-Pető: Befejezetlen szocializmus, Kende Péter: Az én Magyarországom. Élet és Irodalom, 1998. márc. 20. [Recenzió]

A magyarországi fordulatok és a szovjet politika, 1944-48. Rubicon, 1998. 4-5. sz. 50-57. pp.

Nagy Imre külpolitikai nézetei. Nemzeti függetlenség, semlegesség és Duna-völgyi együttműködés. Társadalmi Szemle, 1998. 6. sz. 104-117. pp.

A történeti értelmezés kezdete. (Kalmár Melinda: Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája). Holmi, 1998. 8. sz. 1185-1188. pp.

A magyarországi fordulatok és a szovjet politika 1944-1948. In: A fordulat évei 1947-1949. Politika, képzőművészet, építészet. Szerk. Standeisky Éva, Kozák Gyula, Pataki Gábor, Rainer M. János. Bp., 1956-os Intézet, 1998. 17-39. pp.

Magyarország a szovjet érdekszférában. In Magyarország társadalomtörténete III. 1945-1989. Válogatott tanulmányok. 1. köt. Szerk. Fokasz Nikosz és Örkény Antal. Bp. Új Mandátum, 1998. 31-36. pp.

Nagy Imre tizenhét hónapjának mérlege 1953-1955. Múltunk, 1998. 2. sz. 3-22. pp.

Ismeretlen erővel szemben. Nagy Imre október 23-án. 1-2. rész. Élet és Tudomány, 1998. 43. sz. 1347-1351., 44. sz. 1384-1386. pp.

National Independence, Neutrality, and Cooperation in the Danube Region: Imre Nagy’s Foreign Policy Ideas. In: Ignác Romsics, Béla K. Király (eds.), Geopolitics in the Danube Region. Hungarian Reconciliation Efforts, 1848-1998. Bp., Central European University Press, 1998. 281-304. pp.

Sztálin és Rákosi, Sztálin és Magyarország, 1949-1953. In Évkönyv VI. Bp. 1956-os Intézet, 1998. 91-100. pp.

Nyomozás egy (amorf) testület ügyében. In. Évkönyv VI. Bp. 1956-os Intézet, 1998. 333-336. pp. [Recenzió]

A közelmúlt feldolgozása és az „ötvenhatos hagyomány”. Világosság, 1999. 3. sz. 61-65. pp.

A forradalom előtti pillanat. Nagy Imre 1956 októberében. Történelmi Szemle, 1999. 1-2. sz. 109-126. pp.

Állambiztonsági szervezet és személyes történelem. Gondolatok dossziénk előtt, Timothy Garton Ash könyve kapcsán. In Évkönyv 1999. VII. Bp., 1956-os Intézet, 11-17. pp.

Mindennapi életutak és életstratégiák a XX. században. Bevezetés. In Évkönyv 1999..., 183-185. pp.

Jelentés a kelet-európai végekről. Vosztocsnaja Jevropa v dokumentah rosszijszkih arhivah 1944-1953. In Évkönyv 1999..., 333-340. pp.

Der „Neuer Kurs” in Ungarn 1953. In: Christoph Klessmann/Bernd Stöver (Hg.): 1953 -- Krisenjahr des Kaltes Krieges in Europa. Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 1999. pp. 71-92.

The Malin Notes. In Zsófia Zachár (Ed.), Encounters. A Hungarian Quarterly Reader. The Hungarian Quarterly Society - Balassi Kiadó, Budapest, 1999. pp. 189-214.

The Reprisals. In Zsófia Zachár (Ed.), Encounters. A Hungarian Quarterly Reader. The Hungarian Quarterly Society - Balassi Kiadó, Budapest, 1999. pp. 249-259.

Nagy Imre. In: Rácz Árpád (szerk): Nagy képes milleniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Bp. Rubicon-Aquila-könyvek, 1999, (2. kiad.: 2000.) 348-355. p.

A rendszerváltozás és az ötvenhatos hagyomány. In: Bozóki András (szerk.): A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. 7. köt. Alkotmányos forradalom. Tanulmányok. Bp., Új Mandátum, 2000. 651-658. pp.

Múltunk kritikus kérdései – 1956. Élet és Irodalom, 2000. jún. 16. 9-10. pp.

Ungarn 1953-1956: Die Krise und die Versuche ihrer bewaltigung. In: András B. Hegedüs, Manfred Wilke (Hg.): Satelliten anch Stalins Tod. Der „Neue Kurs”. 17. Juni 1953 in der DDR. Ungarische Revolution 1956. Berlin, Akademie Verlag, 2000. pp. 137-217.

Ungarische Revolution: Aufstand – Zerfall der Partei – Invasion. In: András B. Hegedüs, Manfred Wilke (Hg.): Satelliten anch Stalins Tod. Der „Neue Kurs”. 17. Juni 1953 in der DDR. Ungarische Revolution 1956. Berlin, Akademie Verlag, 2000. pp. 219-258.

Hosszú menetelés a csúcsra, [Kádár János,]1954-1958. Rubicon. 2000. 7-8. sz. 36-41. p.

Egy kapcsolat vége. Kísérlet a feljegyzések értelmezésére. In: Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel. Dokumentumok az egykori SZKP és MSZMP archívumaiból, 1985-1991. Szerk. Baráth Magdolna, Rainer M. János. Bp., 1956-os Intézet, 2000. 15-33. pp.

Ki van ellenünk? Kis magyar katonai puccskísérlet, 1961. In: Évkönyv VIII. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 2000. 40-57. p.

Magyarország, 1944-1953 (1. Demokratikus újrakezdési kísérlet 1944-1946, 2. Kommunista hatalomátvétel 1946-1949, A klasszikus sztálinizmus időszaka 1949-1953, A korrekció meghirdetése, 1953). In: Magyarország 1944–1953 – digitális történeti segédkönyv. Bp. 1956-os Intézet, 2000. (
www.rev.hu/sulinet45/index.htm)

Magyarország a Szovjetunió árnyékában 1944-1990.

A titkosszolgálati arcívumok megnyitása – magyarországi tapasztalatok.
Opening the Archives of the Communist Secret Police–the Experience in Hungary

„Helyezkedés” a csúcson. Kádár János néhány boldog éve, 1958–1962. Rubicon, 2001. 3. sz. 36–42. o. Ua. in: Ki volt Kádár? Harag és részrehajlás nélkül a Kádár-életútról. Szerk. Rácz Árpád. Budapest, Rubicon–Aquila, 2001. 71–77. o.

Kastélyaink, közügyeink. [Kenedi János: K. belügyi iratfelmérő jelentései a Kastélyból. Recenzió.] Holmi, 2001. 6. sz. 581–584. o.

Magyarország 1944–1956. [Politika- és köztörténet] In: Magyarország, 1944–1956. CD-ROM. Szerk. Germuska Pál, Lux Zoltán, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2001. (Európa közepén – Magyarország a jelenkorban. Az 1956-os Intézet CD–ROM sorozata 2.)

Az eszmék útja. Előzmények és események. In: A magyar forradalom eszméi. Eltipratásuk és győzelmük (1956–1999). Szerk. Király Béla és Lee W. Congdon. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 21-45. o.

Nagy Imre újratemetése – a magyar demokratikus átalakulás szimbolikus aktusa. In: A magyar forradalom eszméi. Eltipratásuk és győzelmük (1956-1999). Szerk. Király Béla és Lee W. Congdon. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 240–258. o.

Ex Libris. Borhi László: A vasfüggöny mögött, Pető Andrea: Rajk Júlia, Kő András – Nagy J. Lambert: Kossuth tér, 1956. október 25., Katonai perek 1945–1958. Élet és Irodalom, 2001. október 19. 23. o.

Ötvenhat – nyolcvankilencben. Népszava, 2001. október 22.

56 rendszerváltó üzenetei. Népszava, 2001. október 24.

The Development of Imre Nagy as a Politician and Intellectual. In: György Péteri (ed.), Intellectual Life and the First Crisis of State Socialism in East Central Europe, 1953-1956. Trondheim Studies on East European Cultures and Societies, No. 6., 2001. Nov. pp. 16–30.

Kémeink az Oxford Streeten. Esettanulmányok a magyar hírszerzés történetéből, 1957–1967. In Évkönyv IX. 2001. Bp. 2001, 1956-os Intézet, 69–86. o.

Kádár-rejtélyek. Élet és Irodalom, 2002. jan. 18. (Huszár Tiborral és Baráth Magdolnával)

A terrorháza-jelenség. Magyar Hírlap, 2002. márc. 2.

The New Course in Hungary in 1953. Washington, 2002, The Woodrow Wilson Center Cold War International History Project Working Paper No. 38. p. 51.

Regime Change and the Tradition of 1956. In András Bozóki (ed.), The Roundtable Talks of 1989. The Genesis of Hungarian Democracy. CEU Press, Budapest, 2002, pp. 211–222.

Nagy, családi levelező. Kedves, Jó Kádár Elvtárs! Válogatás Kádár János levelezéséből, 1954-1989. Szerk. Huszár Tibor. Osiris Kiadó, 2002. Élet és Irodalom, 2002. máj. 18. (Recenzió)

Történészbeszédmód egy letűnt századról. (Mítoszok, legendák és tévhitek a 20. századi magyar történelemről. Szerk. Romsics Ignác. Élet És Irodalom, 2002. június 7. 24. o. (Recenzió)

Esetek a magyar hírszerzés történetéből, 1957–1967
Rubicon, 2002 június–július, 50–57.o.

Der Weg der ungarischen Volksdemokratie. Das Mehrparteiensystem und seine Beseitigung 1944-1949. In: Stefan Creuzberger, Manfred Görtemaker (Hrsg.), Gleichschaltung unter Stalin? Die Entwicklung der Parteien im östlichen Europa 1944–1949. Ferdinand Schöningh, Paderborn – München – Wien – Zürich, 2002, 319–352. pp.

La memoria del 1956. In: Grafitti Ungheresi. Catalogo a cura di Judit Pintér, Umberto Rossi et al. Trieste, Volpe & Sain Communicazione, 2002, 27–29. pp.

Magyarország a Szovjetunió árnyékában 1944–1990. In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem – értelmezések és értékelések. Bp. 1956-os Intézet – Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2002., 203–215.

1956 a 20. század történelmében. Rubicon, 2002. 11–12. sz. 4–8. o.

Lemerülés vagy megkapaszkodás? Idősb és ifjabb Antall József az 1956 utáni években. In: Évkönyv 2002. Bp. 1956-os Intézet, 2002. 135–168. o.

Másnap. Az intézményesült emlék(ezés) – 1989–1992. In: Évkönyv 2002. Bp. 1956-os Intézet, 2002. 251–257. o.

Ahogyan a történész látja. In Iratok az emigrációról 1957–1990. Szerk. Király Béla, Balogh Piroska, Vitek Tamás. Budapest, 2003. ARP, 134–144. o.

Nagy Imre életműve. In Király Béla: A forradalom folytatása Ázsiában 1961. Bp. 2003, ARP, 12–33. o.

A terrorháza-jelenség. In Mi újság, Terror Háza? Szerk. Galántai Csaba. Bp. Masszi Kiadó, 2003. 112–114. o.

Egy „kompromisszum” hétköznapjai – jelenetek a hatvanas évekből. Antall József és az állambiztonság embere. In Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról. Szerk. Rainer M. János. Bp., 2003, 1956-os Intézet, 270–298. o.

Jugoszlávia és az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. Távlatok, I. évf. 1. sz. 2003. június, 51–57. o.

Életjelek – ezerkilencszázhatvannyolc. In Évkönyv X. 2003. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp., 1956-os Intézet, 2003, 18–32. p.

Modern Magyarország – régi lapokon. Élet és Irodalom, 2004. jan. 2. (recenzió)

A politikai diagnoszta [Bibó István]. Rubicon, 2004. 4. sz. 5–8. p.

Nagy Imre. Életrajzi kronológia. História, 2004. 1. sz. Mell. I–VIII. p. A „hatvanas évek” Magyarországon. (Politika)történeti közelítések. In Rainer M, János (szerk.): „Hatvanas évek” Magyarországon. Tanulmányok. Bp., 1956-os Intézet, 2004. 11–30. p.

A hatvanas évek világa. [Fotóesszé] In Rainer M, János (szerk.): „Hatvanas évek” Magyarországon. Tanulmányok. Bp., 1956-os Intézet, 2004. 339–354. pp. (Molnár Iscsu Istvánnal és Sárközy Rékával)

Szimbolikus sír Párizsban. História, 2004. 5. sz. 24–25. p.

Előszó. In: Molnár Adrienne (vál. és összeáll.): A „hatvanas évek” emlékezete. Az Oral History Archívum gyűjteményéből. Bp., 2004, 1956-os Intézet, 9–12. p.

A „hatvanas évek” Magyarországon. Rubicon, 2004. 8–9. sz. 4–15. p.

Célkeresztben. Antall József és az állambiztonság embere. Rubicon, 2004. 8–9. sz. 56–63. p.

Mit is lehetne most csinálni? [Az állambiztonsági iratok nyilvánosságáról] Magyar Hírlap Kompakt, 2004. dec. 13.

A hálózati ember – töredékek egy portréhoz. „Kátai György”. In Évkönyv XII. 2004. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp., 1956-os Intézet, 2004. 53–76. p.

Nagy Imre utolsó szavai. Film és dokumentum. História, 2004. 10. sz. 25–31. p.

The Sixties in Hungary – some historical and political approaches. In Rainer M., János – Péteri, György (eds.):
Muddling through in the long 1960s. Ideas and Everyday Life in High Politics and the Lower Classes of Communist Hungary. Budapest–Trondheim, 2005, 1956 Institute – Program on East European Cultures and Societies, 4-26. p.

Submerging or Clinging On Again? József Antall, Father and Son, in Hungary after 1956. Contemporary European History, Vol. 14, Part 1, February 2005, 65-105. p.

Húsz éve. A „másik Magyarország” Monoron, 1985-ben. In Rainer M. János (szerk.): A monori tanácskozás 1985. június 14-16. Budapest, 2005, 1956-os Intézet, 7-21. p.

Nagy Imre „végrendelete”. A snagovi politikai feljegyzések. Európai Utas, 2005. 2. sz. 48-54. p.Magyarország és a világ – 1956. In Dénesné Mészáros Anita – Miklósi László (szerk.): Civil történelem. A Történelemtanárok Egyletének 15 éve. Budapest, 2005, Történelemtanárok Egylete, 153-158. p.

A volt „keresztény középosztály” és a demokrácia reménye. In: Rainer M, János, Standeisky Éva (szerk.): A demokrácia reménye. Magyarország, 1945. Budapest, 2005, 1956-os Intézet, (Évkönyv, XIII. köt.), 100-118. old.

Magyarország és a Szovjetunió kapcsolatainak történetéhez (1953-1956). In Szvák Gyula (szerk.): A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Az ELTE Ruszisztikai Központ 2005. május 26-i ünnepi konferenciájának előadásai. Budapest, 2005, ELTE Ruszisztikai Intézet, 73-80. pp.

K isztorii otnosenyij mezsdu Vengrijej i SzSzSzR v 1953-1956 gg. In Gyula Szvak (red.): Dvenadcaty sztoletyij vengerszko-russzkih otnosenyij. Budapest, 2005, Centr ruszisztiki ELTE, 82-90. pp.

„Én fekszem itt, míg századom megyen...” Mozgó Világ, 2005. 3. sz., 103-106. p. (Recenzió Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban c. könyvéről)Hétköznapi téglák. Mozgó Világ, 2005. 7. sz. 116-119. p. (Recenzió Szőnyei Tamás: Nyilván tartottak. Titkos szolgák a magyar rock körül 1960-1990 c. könyvéről)

A professzori grimasz anatómiája. Mozgó Világ, 2005. 8. sz. 108-111. p. (Recenzió Ablonczy Balázs: Teleki Pál c. könyvéről)

Egymilliárd dollárért. Mozgó Világ, 2005. 12. sz. 110-113. old. (Recenzió Borhi László: Magyarország a hidegháborúban. A Szovjetunió és az Egyesült Államok között 1945-1956 c. könyvéről)

Levél Kis Jánosnak a Szabadság teréről. Élet és Irodalom, 2006. márc. 3. 14. p.

Az ötvenhatos és az állambiztonság. „Egri Gyula” esettanulmánya. Élet és Irodalom, 2006. 19. sz. máj. 12. 5., 14. p.

Előszó. In Bob Dent: Budapest, 1956. A dráma színterei. Budapest, 2006, Európa, 11-14. p.

Foreword. In Bob Dent, Budapest 1956. Locations of Drama. Budapest, 2006, Európa, 11-14. p.

Ungarn im Schatten der Sowjetunion 1944 bis 1990: Determinanten und Spielräume. In Jahrbuch für Historische Kommunismus-forschung 2006, Berlin, 2006, Aufbau-Verlag, 66-92. p.

Nagy Imre. Egy XX. századi magyar életút a világban. Élet és Irodalom, 2006. jún. 16. 50. évf. 24. sz. 15-16. p.

Egy kép(sor) funkcióváltása 1956-2006. Új Holnap, 2006. 3. sz. 30-35. p.

Imre Nagy: Life and Image. The Hungarian Quarterly, Vol. XLVII, No. 183, Autumn, 2006, 62-74. pp.

1956 - a magyar forradalom Európa történetében. Létünk, 2006. 3. sz. 5-20. pp.

Imre Nagy. La vie aprés la mort. La Nouvelle Alternative, vol. 21., no. 69-70., juin-septembre 2006, pp. 93-112.

The Sixteen-Point Program and the Demonstrations in Its Support. In Lee Congdon, Béla K. Király, Károly Nagy (eds.). 1956: The Hungarian Revolution and War for Independence. Boulder - Highland Lakes, 2006, Social Science Monographs - Atlantic Research and Publications, 243-262. pp.

Imre Nagy: The Leader and Martyr of 1956. In Lee Congdon, Béla K. Király, Károly Nagy (eds.). 1956: The Hungarian Revolution and War for Independence. Boulder - Highland Lakes, 2006, Social Science Monographs - Atlantic Research and Publications, 763-796. pp.

Az ezerkilencszázötvenhatos év. In Féner Tamás (főszerk): Kor-képek 1956. Budapest, 2006, Magyar Távirati Iroda, 11-18. pp.

Litván György halálára. Élet és Irodalom, 2006. nov. 17. 5. p.

... és az élő halott. Hozzászólás Tóta W. Árpád írásához. http://index.hu/velemeny/olvir/56rmj2006/

A Progress of Ideas: The Hungarian Revolution of 1956. In Dan Catanus - Vasile Buga (coordinatori): Putere si  societate. Lagarul comunist sub impactul destalinizarii 1956. Bucuresti, 2006, Institutul National pentru Studiul Totalitarismului, 317-339. pp.

'56. A magyar forradalom Európa történetében. - 56. The Hungarian revolution in the History of Europe. In Bokor Balázs (fel. szerk.): 1956 - 2006. Budapest, 2006, Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, o. n.

Mégis, kinek az ünnepe? In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 540-543. pp.

1956 fő kérdései és problémái - negyven év múltán. In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 583-585. pp.

Adatok az 1956-os forradalmat követő megtorláshoz. In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 694-696. pp.

"Fejére szól, ki szót emel..." A karhatalom hétköznapjaiból - 1957 tavaszán [Mécs Imrével]. In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 703-706. pp.

Nagy Imre (részlet). In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 750-757. pp.

Die Ungarische Revolution 1956. In Ibolya Murber, Zoltán Fónagy (herausg.): Die Ungarische Revolution und Österreich 1956. Wien, 2006, Czernin Verlag, 19-45. pp.

1956: The mid-20th Century Seen from the Vantage Point of the Beginning of the Next Century. Europa-Asia Studies, Vol. 58, No. 8, December 2006, pp. 1189-1198.

1956: egy vereség diadala, História, 2006. 8-9. sz.

[Válasz a Múltunk ' 56-os körkérdésére.] Múltunk, 2006. 4. sz. 91-98. pp.

Kádár János, a reformer? 
A XX. Század Intézet Mit kezdjünk vele, Kádár János (1912-1989) című konferenciáján 2007. június 15-én elhangzott előadás szerkesztett változata (A „rendezvények” menüpont „Mit kezdjünk vele?” alcíménél található)

Restauráció és megtorlás. 1956 mártírjai. História, 2006. 10. sz. 33-38. pp.

Jugoszlávia és az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. In Balla Bálint – Szöllősy Pál (szerk.): 50 év 1956-2006. Basel – Budapest, 2006, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 174-180. pp.

Gondolatok a 80-as évek politikai ellenzékéről. In Stark Tamás (összeáll.): Korrajz 2006 – a XX. Század Intézet Évkönyve. Budapest, 2006, XX. Század Intézet, 203-212. p.

Heroes, „pasts”, participants, people – Hungary, 1989. In Robert Stradling (ed.): Crossroads of European histories. Multiple outlooks on five key moments in the history of Europe. Strasbourg, 2006, Council of Europe Publishing, 325-332. pp.

Intersecting Lives – Imre Nagy and János Kádár in 1956. Hungarian Studies, Vol. 20, No. 2, 2006, 199-207. p.

A Szovjetunió. In Békés Csaba (szerk.): Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. Budapest, 2007, 1956-os Intézet – Gondolat, 31-54. pp.

Egy kép(sor) funkcióváltása 1956-2006. In Kákóczki András, Sümegi György (szerk.): ’56-os fényképek gyűjteményekben. Miskolc, 2007, Miskolci Galéria, 8-13. pp.

Az ötvenhatos és az állambiztonság. “Egri Gyula” esettanulmánya. In Okváth Imre (szerk.): ÁVH – Politika – 1956. Politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, 1956. Budapest, 2007, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 179-192. pp.

Az 1956-os forradalom történetírása Magyarországon 1989 után. In Ihász István – Pintér János (szerk.): Történet Muzeológiai Szemle. A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 7. sz. Budapest, 2007, Magyar Múzeumi Történész Társulat, 85-90. pp.

Hatvannyolcról, -ről. Mozgó Világ, 2007. 9. sz. 27-31. pp.

Állami erőszak és ellenállás Magyarországon 1956 előtt. In Gyáni Gábor, Rainer M. János (szerk.): Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Tanulmányok. Budapest, 2007, 1956-os Intézet, 105-115. p.

Bevezetés. In Gyáni Gábor, Rainer M. János (szerk.): Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Tanulmányok. Budapest, 2007, 1956-os Intézet, 7-18. p. (Gyáni Gáborral közösen)

Kádár János, a reformer? /portal/page/portal/rev/tanulmanyok/kadarrendszer/rainer_kadar_reformer
Introduction. In Rainer M. János – Somlai Katalin (eds.) The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc: Reactions and Repercussions. Budapest, 2007, 1956 Institute – Historical Archives of the Hungarian State Security, 7-13. pp.

Bevezetés. In Rainer M. János – Somlai Katalin (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Budapest, 2007, 1956-os Intézet (Évkönyv XIV. köt.)

Kádár János – a kultusz nélküli ember. Rubicon, 2007. 9. sz. 42-48. pp.

Az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulója. Történeti emlékezet – kísérlet számvetésre. In Gábor György et al. (szerk.): A párizsi toronyőr. Kende Péter 80. születésnapjára. Budapest, 2007, Pallas, 498-515.

Magyarország, 1948-55. Fordulat, sztálinizmus, korrekció, visszafordulás. In Féner Tamás (szerk.): Kor-képek 1948-1955. Budapest, 2007, Magyar Távirati Iroda, 11-18.

25 évfolyam Magyarország történelméből. Mozgó Világ, 2007. 2. sz. 110-113. pp. (Recenzió Balázs László Kristóf – Zádori Zsolt (szerk.) A Beszélő 25 éve c. CD-ROM-ról)

Kibeszélés mesterfokon. Mozgó Világ, 2007. 3. sz. 110-112. pp. (Recenzió Romsics Ignác Az 1947-es párizsi békeszerződés c. könyvéről)

Családunk sztorija, országunk imázsa. Mozgó Világ, 2007. 4. sz. 100-103. pp. (Recenzió Duncan Shiels A Rajk fivérek c. könyvéről)

Ex Libris. Moldova György: Kádár János, Kornis Mihály: Kádár János utolsó beszéde, Huszár Tibor: Kádár – A hatalom évei, Roger Gough: Kádár János, a jó elvtárs? Élet és Irodalom, 2007. ápr. 20.

Obsessed with 1956. András Nagy: A Bang-Jensen-ügy. The Hungarian Quarterly, Vol.XLVIII, No. 185, Spring 2007, 109-114. pp.

Újragondolni ötvenhatot. Mozgó Világ, 2007. 5. sz. 102-105. pp. (Recenzió Kende Péter Eltékozolt forradalom? c. könyvéről)

Dumagét. Mozgó Világ, 2007. 6. sz. 115-118. pp. (Recenzió Révész Béla A „Duna-gate” ügy jelentősége a rendszerváltás történelmében. (Politológiai értelmezési lehetőségek) c. könyvéről)

A Kovács Tanösvény. Mozgó Világ, 2007. 7. sz. 114-116. pp. (Recenzió Kovács Ákos A kitalált hagyomány c. könyvéről)

Oroszország megértése. Mozgó Világ, 2007. 8. sz. 111-114. pp. (Recenzió Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig c. könyvéről)

A börtön ablakából. Mozgó Világ, 2007. 10. sz. 108-112. pp. (Recenzió Norman J. W, Goda Tales from Spandau c. könyvéről)

Otthontalanság, emlék, mű. Mozgó Világ, 2007. 11. sz. (Recenzió Molnár Imre – Szarka László (szerk.) Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák–magyar lakosságcsere 60. évfordulójára c. könyvéről)

Eszter a szocialista brigádban. Mozgó Világ, 2007. 12. sz. 120-123. (Recenzió Tóth Eszter Zsófia „Puszi Kádár Jánosnak” – Munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben c. könyvéről)

Violence and Resistance in Hungary before 1956. In Péter László – Rady, Martin (eds.): Resistance, Rebellion and Revolution in Hungary and central Europe: Commemorating 1956. London, 2008, Hungarian Cultural Centre, University College London, 191-198. pp.

1956: The mid-20th Century Seen from the Vantage Point of the Beginning of the Next Century. In Terry Cox (ed.), Challenging Communism in Eastern Europe. 1956 and its Legacy. London – New York, 2008, Routledge, 1-10.

The Effect of Charter ’77 on the Hungarian Political Opposition Movement. In Markéta Devátá, Jiri Suk, Oldrich Tuma (eds.), Charta 77. Od obhajoby lidskych práv k demokratické revoluci. 1977-1989. Sbornik z konference k 30. vyrocí Charty 77. Praha, 21-23. brezna 2007. – Charter 77. From the Assertion of Human Rights to a Democratic Revolution, 1977-89. The proceedings of the conference to mark the 30th anniversary of Charter 77. Prague, 21-23 March 2007. Praha, [2007], Ustav pro soudobé dejiny AV CR, 293-300.

A kihallgatószobától a vesztőhelyig. In Dornbach Alajos, Kende Péter et al. (szerk.): A per. Nagy Imre és társai 1958, 1989. Budapest, 2008. 1956-os Intézet – Nagy Imre Alapítvány, 63-112. p.

A Nagy Imre-per – ötven év távlatából. Élet és Irodalom, 2008. 25. sz.

Válasz G. Vass Istvánnak. Élet és Irodalom, 2008. 27. sz. 2008. július 4.

Prága–Korcula–Budapest, 1968. augusztus 21. Élet és Irodalom, 2008. 32. sz. aug. 8.

„Ha ott lenne, ahol mi voltunk!” A Parlamentben, 1956. október 23-án este. /portal/page/portal/rev/aktualitasok/nagyimre_19561023

Régi május, régi Nemzet. Régi Nemzet (a Vasárnapi Hírek melléklete), 2008. dec. 22.

A Shock and its Artermath. The Prague – Korcula – Budapest Triangle. The Hungarian Quarterly, Vol. 49., Winter 2008, 129-138.

Magyarország 1957-1967. In Vince Mátyás (főszerk.): Kor-képek 1957-1967. Budapest, 2008, Magyar Távirati Iroda, 11-22.

 

Levél Kis Jánosnak a Szabadság teréről. Élet és Irodalom, 2006. márc. 3. 14. p.

Az ötvenhatos és az állambiztonság. „Egri Gyula” esettanulmánya. Élet és Irodalom, 2006. 19. sz. máj. 12. 5., 14. p.

Előszó. In Bob Dent: Budapest, 1956. A dráma színterei. Budapest, 2006, Európa, 11-14. p.

Foreword. In Bob Dent, Budapest 1956. Locations of Drama. Budapest, 2006, Európa, 11-14. p.

Ungarn im Schatten der Sowjetunion 1944 bis 1990: Determinanten und Spielräume. In Jahrbuch für Historische Kommunismus-forschung 2006, Berlin, 2006, Aufbau-Verlag, 66-92. p.

Nagy Imre. Egy XX. századi magyar életút a világban. Élet és Irodalom, 2006. jún. 16. 50. évf. 24. sz. 15-16. p.

Egy kép(sor) funkcióváltása 1956-2006. Új Holnap, 2006. 3. sz. 30-35. p.

Imre Nagy: Life and Image. The Hungarian Quarterly, Vol. XLVII, No. 183, Autumn, 2006, 62-74. pp.

1956 - a magyar forradalom Európa történetében. Létünk, 2006. 3. sz. 5-20. pp.

Imre Nagy. La vie aprés la mort. La Nouvelle Alternative, vol. 21., no. 69-70., juin-septembre 2006, pp. 93-112.

The Sixteen-Point Program and the Demonstrations in Its Support. In Lee Congdon, Béla K. Király, Károly Nagy (eds.). 1956: The Hungarian Revolution and War for Independence. Boulder - Highland Lakes, 2006, Social Science Monographs - Atlantic Research and Publications, 243-262. pp.

Imre Nagy: The Leader and Martyr of 1956. In Lee Congdon, Béla K. Király, Károly Nagy (eds.). 1956: The Hungarian Revolution and War for Independence. Boulder - Highland Lakes, 2006, Social Science Monographs - Atlantic Research and Publications, 763-796. pp.

Az ezerkilencszázötvenhatos év. In Féner Tamás (főszerk): Kor-képek 1956. Budapest, 2006, Magyar Távirati Iroda, 11-18. pp.

Litván György halálára. Élet és Irodalom, 2006. nov. 17. 5. p.

... és az élő halott. Hozzászólás Tóta W. Árpád írásához. http://index.hu/velemeny/olvir/56rmj2006/

A Progress of Ideas: The Hungarian Revolution of 1956. In Dan Catanus - Vasile Buga (coordinatori): Putere si  societate. Lagarul comunist sub impactul destalinizarii 1956. Bucuresti, 2006, Institutul National pentru Studiul Totalitarismului, 317-339. pp.

'56. A magyar forradalom Európa történetében. - 56. The Hungarian revolution in the History of Europe. In Bokor Balázs (fel. szerk.): 1956 - 2006. Budapest, 2006, Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, o. n.

Mégis, kinek az ünnepe? In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 540-543. pp.

1956 fő kérdései és problémái - negyven év múltán. In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 583-585. pp.

Adatok az 1956-os forradalmat követő megtorláshoz. In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 694-696. pp.

"Fejére szól, ki szót emel..." A karhatalom hétköznapjaiból - 1957 tavaszán [Mécs Imrével]. In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 703-706. pp.

Nagy Imre (részlet). In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 750-757. pp.

Die Ungarische Revolution 1956. In Ibolya Murber, Zoltán Fónagy (herausg.): Die Ungarische Revolution und Österreich 1956. Wien, 2006, Czernin Verlag, 19-45. pp.

1956: The mid-20th Century Seen from the Vantage Point of the Beginning of the Next Century. Europa-Asia Studies, Vol. 58, No. 8, December 2006, pp. 1189-1198.

1956: egy vereség diadala, História, 2006. 8-9. sz.

[Válasz a Múltunk ' 56-os körkérdésére.] Múltunk, 2006. 4. sz. 91-98. pp.

Kádár János, a reformer? 
A XX. Század Intézet Mit kezdjünk vele, Kádár János (1912-1989) című konferenciáján 2007. június 15-én elhangzott előadás szerkesztett változata (A „rendezvények” menüpont „Mit kezdjünk vele?” alcíménél található)

Restauráció és megtorlás. 1956 mártírjai. História, 2006. 10. sz. 33-38. pp.

Jugoszlávia és az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. In Balla Bálint – Szöllősy Pál (szerk.): 50 év 1956-2006. Basel – Budapest, 2006, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 174-180. pp.

Gondolatok a 80-as évek politikai ellenzékéről. In Stark Tamás (összeáll.): Korrajz 2006 – a XX. Század Intézet Évkönyve. Budapest, 2006, XX. Század Intézet, 203-212. p.

Heroes, „pasts”, participants, people – Hungary, 1989. In Robert Stradling (ed.): Crossroads of European histories. Multiple outlooks on five key moments in the history of Europe. Strasbourg, 2006, Council of Europe Publishing, 325-332. pp.

Intersecting Lives – Imre Nagy and János Kádár in 1956. Hungarian Studies, Vol. 20, No. 2, 2006, 199-207. p.

A Szovjetunió. In Békés Csaba (szerk.): Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. Budapest, 2007, 1956-os Intézet – Gondolat, 31-54. pp.

Egy kép(sor) funkcióváltása 1956-2006. In Kákóczki András, Sümegi György (szerk.): ’56-os fényképek gyűjteményekben. Miskolc, 2007, Miskolci Galéria, 8-13. pp.

Az ötvenhatos és az állambiztonság. “Egri Gyula” esettanulmánya. In Okváth Imre (szerk.): ÁVH – Politika – 1956. Politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, 1956. Budapest, 2007, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 179-192. pp.

Az 1956-os forradalom történetírása Magyarországon 1989 után. In Ihász István – Pintér János (szerk.): Történet Muzeológiai Szemle. A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 7. sz. Budapest, 2007, Magyar Múzeumi Történész Társulat, 85-90. pp.

Hatvannyolcról, -ről. Mozgó Világ, 2007. 9. sz. 27-31. pp.

Állami erőszak és ellenállás Magyarországon 1956 előtt. In Gyáni Gábor, Rainer M. János (szerk.): Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Tanulmányok. Budapest, 2007, 1956-os Intézet, 105-115. p.

Bevezetés. In Gyáni Gábor, Rainer M. János (szerk.): Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Tanulmányok. Budapest, 2007, 1956-os Intézet, 7-18. p. (Gyáni Gáborral közösen)

Kádár János, a reformer? /portal/page/portal/rev/tanulmanyok/kadarrendszer/rainer_kadar_reformer
Introduction. In Rainer M. János – Somlai Katalin (eds.) The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc: Reactions and Repercussions. Budapest, 2007, 1956 Institute – Historical Archives of the Hungarian State Security, 7-13. pp.

Bevezetés. In Rainer M. János – Somlai Katalin (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Budapest, 2007, 1956-os Intézet (Évkönyv XIV. köt.)

Kádár János – a kultusz nélküli ember. Rubicon, 2007. 9. sz. 42-48. pp.

Az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulója. Történeti emlékezet – kísérlet számvetésre. In Gábor György et al. (szerk.): A párizsi toronyőr. Kende Péter 80. születésnapjára. Budapest, 2007, Pallas, 498-515.

Magyarország, 1948-55. Fordulat, sztálinizmus, korrekció, visszafordulás. In Féner Tamás (szerk.): Kor-képek 1948-1955. Budapest, 2007, Magyar Távirati Iroda, 11-18.

25 évfolyam Magyarország történelméből. Mozgó Világ, 2007. 2. sz. 110-113. pp. (Recenzió Balázs László Kristóf – Zádori Zsolt (szerk.) A Beszélő 25 éve c. CD-ROM-ról)

Kibeszélés mesterfokon. Mozgó Világ, 2007. 3. sz. 110-112. pp. (Recenzió Romsics Ignác Az 1947-es párizsi békeszerződés c. könyvéről)

Családunk sztorija, országunk imázsa. Mozgó Világ, 2007. 4. sz. 100-103. pp. (Recenzió Duncan Shiels A Rajk fivérek c. könyvéről)

Ex Libris. Moldova György: Kádár János, Kornis Mihály: Kádár János utolsó beszéde, Huszár Tibor: Kádár – A hatalom évei, Roger Gough: Kádár János, a jó elvtárs? Élet és Irodalom, 2007. ápr. 20.

Obsessed with 1956. András Nagy: A Bang-Jensen-ügy. The Hungarian Quarterly, Vol.XLVIII, No. 185, Spring 2007, 109-114. pp.

Újragondolni ötvenhatot. Mozgó Világ, 2007. 5. sz. 102-105. pp. (Recenzió Kende Péter Eltékozolt forradalom? c. könyvéről)

Dumagét. Mozgó Világ, 2007. 6. sz. 115-118. pp. (Recenzió Révész Béla A „Duna-gate” ügy jelentősége a rendszerváltás történelmében. (Politológiai értelmezési lehetőségek) c. könyvéről)

A Kovács Tanösvény. Mozgó Világ, 2007. 7. sz. 114-116. pp. (Recenzió Kovács Ákos A kitalált hagyomány c. könyvéről)

Oroszország megértése. Mozgó Világ, 2007. 8. sz. 111-114. pp. (Recenzió Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig c. könyvéről)

A börtön ablakából. Mozgó Világ, 2007. 10. sz. 108-112. pp. (Recenzió Norman J. W, Goda Tales from Spandau c. könyvéről)

Otthontalanság, emlék, mű. Mozgó Világ, 2007. 11. sz. (Recenzió Molnár Imre – Szarka László (szerk.) Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák–magyar lakosságcsere 60. évfordulójára c. könyvéről)

Eszter a szocialista brigádban. Mozgó Világ, 2007. 12. sz. 120-123. (Recenzió Tóth Eszter Zsófia „Puszi Kádár Jánosnak” – Munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben c. könyvéről)

Violence and Resistance in Hungary before 1956. In Péter László – Rady, Martin (eds.): Resistance, Rebellion and Revolution in Hungary and central Europe: Commemorating 1956. London, 2008, Hungarian Cultural Centre, University College London, 191-198. pp.

1956: The mid-20th Century Seen from the Vantage Point of the Beginning of the Next Century. In Terry Cox (ed.), Challenging Communism in Eastern Europe. 1956 and its Legacy. London – New York, 2008, Routledge, 1-10.

The Effect of Charter ’77 on the Hungarian Political Opposition Movement. In Markéta Devátá, Jiri Suk, Oldrich Tuma (eds.), Charta 77. Od obhajoby lidskych práv k demokratické revoluci. 1977-1989. Sbornik z konference k 30. vyrocí Charty 77. Praha, 21-23. brezna 2007. – Charter 77. From the Assertion of Human Rights to a Democratic Revolution, 1977-89. The proceedings of the conference to mark the 30th anniversary of Charter 77. Prague, 21-23 March 2007. Praha, [2007], Ustav pro soudobé dejiny AV CR, 293-300.

A kihallgatószobától a vesztőhelyig. In Dornbach Alajos, Kende Péter et al. (szerk.): A per. Nagy Imre és társai 1958, 1989. Budapest, 2008. 1956-os Intézet – Nagy Imre Alapítvány, 63-112. p.

A Nagy Imre-per – ötven év távlatából. Élet és Irodalom, 2008. 25. sz.

Válasz G. Vass Istvánnak. Élet és Irodalom, 2008. 27. sz. 2008. július 4.

Prága–Korcula–Budapest, 1968. augusztus 21. Élet és Irodalom, 2008. 32. sz. aug. 8.

„Ha ott lenne, ahol mi voltunk!” A Parlamentben, 1956. október 23-án este. /portal/page/portal/rev/aktualitasok/nagyimre_19561023

Régi május, régi Nemzet. Régi Nemzet (a Vasárnapi Hírek melléklete), 2008. dec. 22.

A Shock and its Artermath. The Prague – Korcula – Budapest Triangle. The Hungarian Quarterly, Vol. 49., Winter 2008, 129-138.

Magyarország 1957-1967. In Vince Mátyás (főszerk.): Kor-képek 1957-1967. Budapest, 2008, Magyar Távirati Iroda, 11-22.

Az elveszett nemzedék – és ami utána következik. Mozgó Világ, 2008. 3. sz. (Recenzió Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története c. könyvéről.)

Könyv a (majdnem) semmittevésről. Mozgó Világ, 2008. 4. sz. 107-109. (Recenzió Földes György Magyarország, Románia és a nemzetiségi kérdés 1956-1989 c. könyvéről.)

Hasadt emlék, töredezett történelem. Mozgó Világ, 2008. 6. sz. 34. évf. 93-95. (Recenzió Vásárhelyi Mária Csalóka emlékezet c. könyvéről.)

Történelembe merülő legenda. Mozgó Világ, 2008. 7. sz. 109-111. (Recenzió Papp István A népi kollégiumi mozgalom 1944-ig c. könyvéről)

(Ok)nyomozás egy minden gyanú felett álló döntés ügyében. Mozgó Világ, 2008. 8. sz. 114-116. (Recenzió Oplatka András Egy döntés története c. könyvéről)

Erdővidék számadó krónikásai. Mozgó Világ, 2008. 9. sz. 55-57. (Recenzió Máthé János Magyarhermány kronológiája 1944-1964 c. könyvéről)

Árok, kilencvenegynéhány éves. Mozgó Világ, 2008. 10. sz. 106-108. (Recenzió Bihari Péter Lövészárkok a hátországban c. könyvéről)

Sokszínű, forradalom. Mozgó Világ, 2008. 11. sz. 105-109. (Recenzió Alexander Rabinowitch The Bolsheviks in Power c. könyvéről)

A jelentés, mint olvasmány és végelszámolás. Mozgó Világ 2008. 12. sz. 111-114. (Recenzió Kenedi János [elnök], Palasik Mária, Ripp Zoltán, Sipos Levente, Ungváry Krisztián, Varga László: A Szakértői Bizottság jelentése 2007–2008. c. munkájáról)

Az én nyolcvankilencem. 168 óra, 2009. febr. 12. 24-25.

Temetetlen holtak. Újratemetés, 1989. Rubicon, 2009. 3. sz. 60-69.

1989 Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. In 1989 – A csodák éve Magyarországon és Európában. Bp. 2009, Magyar Köztársaság Kormánya, 8-16.

1989 in Hungary and in Central and Eastern Europe. In 1989 – Year of Miracles in Hungary and Europe, Budapest, 2009, The Government of Republic of Hungary, 9-17.

A Nagy Imre-per – ötven év távlatából. In Virág György (szerk.): OKRI Szemle. Budapest,  2009, Országos Kriminológiai Intézet, 101-109.

Korculská deklarace k 21. srpnu 1968 a její prijetí madarskym stranickym a bezpecnostním aparátem. In: Bezpecnostní aparát, propaganda a Prazské jaro. Praha, 2009, Ustav pro Studium Totalitních Rezimu, 251-260.

Protest korczulski z 21 sierpnia 1968 roku w oczach aparatu partyjnego i sluzby bezpieczenstwa na Wegrzech. In Aparat bezpieczenstwa, propaganda a prazska wiosna. Praha – Warszawa, 2009, Ustav pro Studium Totalitních Rezimu – Instytut Pamieci Naroda, 267-277.

Magyarország 1989-1994. In Vince Mátyás (főszerk.): Kor-képek 1989-1994. Budapest, 2009, Magyar Távirati Iroda, 9-20. (angolul uo. 336-342., németül 354-360.)

Revisiting Hungarian Stalinism. In Tismaneanu, Vladimir (ed.), Stalinism Revisited
The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe. Budapest, 2009, CEU Press, 331-353.

Die „Sechziger Jahre” in Ungarn. (Politisch-)geschichtliche Konvergenzen. In Rainer M. János (Hrsg.): „Die Sechziger Jahre” in Ungarn. Herne, 2009, Gabriele Schaefer Verlag, 13-38. p.

Kortörténet 1945-49, 1956, 1988-2005. MTI Archívum, Hírek 1945-49, 1956, 1988-2005. http://archiv1945-1949.mti.hu/Pages/PDFkortrt2.htm, http://archiv1956.mti.hu/Pages/PDFkortrt4.htm, http://archiv1988-2005.mti.hu/kor/kor.html

 

Szubverzív részletek. [Kiállítás megnyitó, 2010. január 28.] http://subversive.c3.hu/hu/Megnyitoszoveg.php

1989 – rendszerváltás, forradalom, revolúció? In Bódy Zsombor – Horváth Sándor – Valuch Tibor (szerk.): Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Budapest, 2010, Argumentum, 107-117.

Demokrácia volt-e Magyarországon 1945 után? A „koalíciós időszak” és a Rákosi-korszak átmenetének kérdése. In Lőrinc László (szerk.): Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszokról, tévhitekről. Budapest, 2010, Történelemtanárok Egylete, 85-90. p.

The Hungarian Revolution of 1956: Causes, Aims and Course of Events. In Adam, Christopher, Egervari, Tibor, Laczko, Leslie and Young, Judy (eds.), The 1956 Hungarian Revolution: Hungarian and Canadian Perspectives, Ottawa, 2010, University of Ottawa Press, 12-31.

Adalékok a (magyar) rendszerváltás fogalomtörténetéhez. In Gerhard Péter – Koltai Gábor – Rácz Attila – V. László Zsófia (szerk.): Rendszerváltás(ok) Magyarországon. Budapest, 2010, Mundus Novus Könyvek, 15-23.

Magyarország, 1968-1979. In Féner Tamás (szerk.): Kor-képek 1968-1979. Budapest, 2010, Magyar Távirati Iroda, 9-19.
Égitestek körforgása. Népszabadság, 2010. okt. 22-23.

Mókuskák, egyem a szívüket. Mozgó Világ, 2010. 3. sz. 95-97. (Recenzió Kasza László: Mókusok az Angolkertben c. könyvéről)

Másnap lett fácán (is). Mozgó Világ, 2010. 4. sz. 111-114. (Recenzió Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban c. könyvéről)

Felelet előtt gondolkodási szünet. Mozgó Világ, 2010. 6. sz. 107-110. (Recenzió Széchenyi Ágnes: Lélegzetvétel. Válasz 1946-1949 c. könyvéről)

Kik is csinálták 1989-et? Mozgó Világ, 2010. 7. sz. 106-109. (Recenzió Stephen Kotkin: Uncivil Society. 1989 and the Implosion of the Communist Establishment és Timothy Garton Ash: 1989! és uő: Velvet Revolutions: The Prospects c. műveiről)

A munkás(osztály?) a kapitalizmusba megy. Mozgó Világ, 2010. 8. sz. 108-111. (Recenzió Bartha Eszter A munkások útja a szocializmusból a kapitalizmusba Kelet-Európában, 1968-1989 c. könyvéről)

Szót érteni, önmagunkét. Mozgó Világ, 2010. 9. sz. (Recenzió Bánkuti Gábor – Gyarmati György (szerk.): Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből 1945–1989 c. kötetéről)

Ahová a kapu nyílik. Mozgó Világ, 2010. 11. sz. 110-113. (Recenzió Somlyódy Nóra: A Balkán kapuja? Pécs Európa Kulturális Fővárosa c. könyvéről.)

Rainer M. János: Önki, 1867-2010. Mozgó Világ, 2011. 2. sz. 119-122. (Recenzió az Önkormányzati választások Budapesten 1867-2010. Bp. 2010. Napvilág c. kötetről)

Rainer M. János: Tömbből lepattant szilánkok. Mozgó Világ, 2011. 3. sz. 95-98. (Recenzió Lőcsei Pál: Egy élet szilánkjai, Bp. 2010, Gondolat c. könyvéről)

Rainer M. János: Hallgatások kora. Mozgó Világ, 2011. 4. sz. 108-111. (Recenzió György Péter: Apám helyett. Budapest, 2010, Magvető c. könyvéről)

Rainer M. János: Tékozló fiúk. Mozgó Világ, 2011. 6. sz. 116-119. (Recenzió Paul Lendvai: Az eltékozolt ország. Budapest, 2011, Noran-Libro c. könyvéről)

Rainer M. János: De hová lett India? Mozgó Világ, 2011. 7. sz. 120-122. (Recenzió Dalos György: Gorbacsov – ember és hatalom. Politikai életrajz. Budapest, 2011, Napvilág c. könyvéről)

Rainer M. János: Tested az állam szolgálatában áll. Mozgó Világ, 2011. 8. sz. 113-115. (Recenzió Anna Maria Sigmund: A szexuális élet nem magánügy. Szexualitás a Harmadik Birodalomban. Budapest, 2011, Európa c. könyvéről)

Rainer M. János: Üveg alatt szent, korona, magyar. Mozgó Világ, 2011. 9. sz. 107-110. (Recenzió Radnóti Sándor: Az üvegalmárium. Budapest, 2011, Noran Libro c. könyvéről)

Rainer M. János: Dolgaink állása – az elmúlt jó (?) száz évben. Mozgó Világ, 2011. 10. sz. 83-87. (Recenzió Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig. Budapest, 2011, Akadémiai Kiadó c. könyvéről)

Rainer M. János: Kerék és csavar. Mozgó Világ, 2011. 11. sz. 108-110. (Recenzió Andor Mihály: Szegény Micsinay. Egy besúgó élete. Pécs, 2011, Jelenkor c. könyvéről)

Rainer M. János: Gondolatok a (közel)múlt megismeréséről Magyarországon – húsz év után. In: Baráth Magdolna – Bánkuti Gábor – Rainer M. János (szerk.): Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Budapest, 2011, L’Harmattan, 465-475.p.

Rainer M. János: A Magyar Kommunista Párt és társadalmi önszerveződések, 1945-1949. In Gebei Sándor – ifj. Bertényi Iván – Rainer M. János: „...nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni”. Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Eger, 2011, Líceum Kiadó, 263-272. p.

Rainer M. János: Előszó. In Kozák Gyula (szerk.): Kádárizmus – átereszek. Budapest, 1956-os Intézet, 2010. (Évkönyv XIV, 2010), 7-12. p.

Rainer M. János: Felügyelet és mozgástér – a szovjet típusú rendszerekben. In Rainer M. János (szerk.): A felügyelt (mozgás)tér. Tanulmányok a szovjet típusú rendszer hazai történetéből. Budapest, 2011, Akadémiai Kiadó, (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája Közleményei 1.) 9-24. p.

Rainer M. János: Prága – Korcula – Budapest, 1968. augusztus 21. In Rainer M. János (szerk.): A felügyelt (mozgás)tér. Tanulmányok a szovjet típusú rendszer hazai történetéből. Budapest, 2011, Akadémiai Kiadó, (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája Közleményei 1.) 192-211. p.

Rainer M. János: Levéltárak és kutatóintézetek az emlékezetpolitika hálójában. A magyar eset, 1989-2009. In: Gecsényi Lajos – Izsák Lajos (szerk.): Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Budapest, 2011, ELTE Eötvös Kiadó – MTA Társadalomkutató Központ, 925-932. p.

Rainer M. János: The Crimes of the communist regime in Hungary – National report. In Svoboda, David – O’Connor, Cóílín (eds.): Crimes of the Communist Regimes. International Conference. An Assessment by Historians and legal Experts. Prague, 2011, Istitute for the Study of Totalitarian Regimes, 157-192. p.

Rainer M. János: Öt éve. Litván Györgyre emlékezve. Élet és Irodalom, 2011. nov. 11. LV. évf. 45. sz. 10.
9. Rainer M. János: Magyar bársony. Előszoba Nagy Piroska rendszerváltó fotógalériájához. /Hungarian Velvet. Anteroom to Piroska Nagy’s Photo Gallery. In Nagy Piroska (szerk.): Az eufória évei /Years of Euphoria 1988-1990. Budapest, é. n. [2011], Kieselbach Galéria, 14-21. p.

Rainer M. János: Temetés(ek) 1989. In Sipos Levente (szerk.): Nagy Imre és kora. Tanulmányok és források VI. Budapest, Nagy Imre Alapítvány, 2012, 17-30. p.

Rainer M. János: Kádár-korszak és demokrácia? In Sipos Levente (szerk.): Nagy Imre és kora. Tanulmányok és források VI. Budapest, Nagy Imre Alapítvány, 2012, 251-259. p.

Rainer, János: Bewaltigung und Kenntnis der Vergangenheit in Ungarn seit 1989 – ein vielfaltiges Erbe. In Florath, Bernd (Hrsg.): Das revolutionsjahr 1989. Die demokratische Revolution in Osteuropa als transnationale Zasur. Göttingen, 2011, Vandenhoeck & Ruprecht, 233-246. p.

Rainer M. János: Búvópatakok (bevezetés). Élet és Irodalom, LVI. évf. 6. sz. 2012. febr. 10. 9.

Rainer M. János: A magyar rendszerváltás szimbolikus alakja. (Utószó a magyar kiadáshoz) In Kim Dae Soon: Göncz Árpád. Politikai életrajz. Budapest, 2012, Scolar, 256-260. p.

Rainer M. János: Nagy Imre és Kádár János. Párhuzamok és keresztezések. Rubicon, 2012. 8. sz. 42-47. p.

Rainer M. János: Nagy Imre és Kádár János. Párhuzamok és keresztezések. In Földes György – Mitrovits Miklós: Kádár János és a 20. századi magyar történelem. Tanulmányok. Budapest, 2012, Napvilág, 110-124. p.

Rainer M. János: A szovjet típusú rendszer vége – történeti diskurzusok. In Ballabás Dániel (szerk.): Rendszerváltás – történeti távlatból. Eger, 2012, Líceum Kiadó, 32-41. (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai – Konferenciák, műhelybeszélgetések III.)

Rainer M. János: Kádár-korszak, kádárizmus, másként gondolkodás. In: Csoma Gyula – Jánosi Katalin (szerk.): Vezérlő csillagom. Nagy Erzsébet közéleti emlékkönyve. Budapest, 2012, Nagy Imre Alapítvány, 199-223. p.

Rainer M. János: A Kádár-korszak kompromisszumairól. Politológia és történeti elemzés. História, 2012. 9-10. sz. 43-45. p.

Rainer M. János: A magyar jobboldal és a szovjet szovjet típusú rendszer – közelítések és hipotézisek. In Rainer M. János (szerk.): Búvópatakok – A feltárás. Budapest, 2012, OSZK – 1956-os Intézet Alapítvány, 11-46. p.

Rainer M. János: Az államszocializmus, mint történelmi tapasztalat – Magyarországon. In: Összhang: Tudomány a gazdaságban és a társadalomban. Korfordulón – a XX. század öröksége és a XXI. század kihívásai. Szerk. Bessenyei József, Eger, 2012, Líceum Kiadó, 25-35. p.

Rainer M. János: Azok a régi szép forradalmi idők... Mozgó Világ, 2012. 2. sz. 101-104. p. (Recenzió Alexis de Tocqueville: Emlékképek 1848-ról c. könyvéről)

Rainer M. János: A nyolcvankilenc-projekt. Mozgó Világ, 2012. 3. sz. 98-101. p. (Recenzió Dalos György: Viszlát, elvtársak! c. könyvéről)

Rainer M. János: A földszinttől az alagsorig. Mozgó Világ, 2012. 4. sz. 105-109. p. (Recenzió Horváth Sándor: Két emelet boldogság. Mindennapi szociálpolitika a Kádár-korban c. könyvéről)

Rainer M. János: Mi az, ami még elmondható? Mozgó Világ, 2012. 5. sz. 84-88. p. (Recenzió Csapody Tamás Bori munkaszolgálatosok c. könyvéről)

Rainer M. János: A magyar rendszerváltás szimbolikus alakja. Mozgó Világ, 2012. 6. sz. 86-89. p. (Recenzió Kim Dae Soon: Göncz Árpád. Politikai életrajz c. könyvéről)

Rainer M. János: Húsz év múlva. Mozgó Világ, 2012. 7. sz. 121-124. p. (Recenzió Kornai János A szocialista rendszer c. könyvéről)

Rainer M. János: Összehajoltak... Mozgó Világ, 2012. 8-9. sz. 206-211. p. (Recenzió M. Kiss Sándor – Raffay Ernő – Salamon Konrád: Magyarország sorstragédiái a 20 században c. könyvéről)

Rainer M. János: Szélről támadva. Mozgó Világ, 2012. 10. sz. 121-123. (Recenzió Paksa Rudolf: A magyar szélsőjobboldal története c. könyvéről)

Rainer M. János: Mindent összefoglalva. Mozgó Világ, 2012. 12. sz. 101-103. p. (Recenzió Ormos Mária: Van-e történelem? c. könyvéről)

Rainer M. János: Az 1956-os forradalom jelentésváltozatai – az 50. évfordulón túl. Esemény és struktúra. In: Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. János, Budapest, 2013, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat, Budapest, 2013, 107-117. p.

Rainer M. János: A Kádár-korszak kutatása – közelmúlt és közeljövő = Korunk, 2013. 10/3-13. p.

Rainer M. János: Hallgatás, mint nyilvános állásfoglalás – Emlékezések október 23-ra = Múlt-Kor, 2013. Tavasz, 54-61. p.

Rainer M. János: Kerék alá vetnek – két könyv a közelmúltról = Holmi, 2013. 10/1333-1336. p.

Rainer M. János: Vajon az ügynök a kádárizmus szimbóluma – és ha nem, mié? In Horváth Sándor (szerk.): Az ügynök arcai. Mindennapi kollaboráció és ügynökkérdés. Budapest, 2014, Libri, 53-63. p.

Rainer M. János: Századosok. Adatok a középosztály második világháború utáni státusvesztésének történetéhez. In Rainer M. János (szerk.): Búvópatakok – mélyfúrások. Magyar jobboldal – 1945 után. Budapest, 2014, Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány – Gondolat Kiadó, 151-183. p.

Rainer M. János: A Kádár-korszak kompromisszumai. In Gerő András (szerk.): Kompromisszumok a közép-európai politikai kultúrában. Budapest, 2014, Habsburg Történeti Intézet, 61-73. p.

Rainer M. János: Kézikönyv és kiindulópont. Gyarmati György – Palasik Mária (szerk.): Trójai faló a Belügyminisztériumban. Az ÁVH szervezete és vezérkara. Budapest, 2013, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – L’Harmattan Kiadó. (Közelmúltunk hagyatéka). Betekintő, 2013. 4. sz. [2014-es megjelenés!]
http://www.betekinto.hu/2013_4_rainer

Rainer M. János: Kalmár Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer, 1945-1990. Osiris kiadó, Budapest, 776 o. Századok, 147. évf. 7. sz. 2014. 1064-1068.

C. Forrásközlések (folyóiratban)

Kispest és Ujpest ideiglenes képviselőtestületeinek megalakulása 1945-ben. In: Budapest Főváros Levéltára Közleményei '84. Bp., Budapest Főváros Levéltára kiad., 1985. 19-40. old.

A mosonmagyaróvári ügy - koncepció és valóság. Beszélő, 19. sz. 1987.1.sz. 64-91. old. [név nélkül] (Újabb közlése: Beszélő összkiadás. Sajtó alá rend. Havas Fanny. Bp. AB Beszélő Kiadó, 1992. II. köt. 664-691. old.)

Pártok és irodalom. Németh László írásai 1956-ból História, 1989. 1-2.sz. 58-60. old.

„Fejére szól, ki szót emel...” A karhatalom hétköznapjaiból 1957. tavaszán Beszélő 27.sz. 1989.2.sz. 69-83.old. [Mécs Imrével] (Újabb közlése: Beszélő összkiadás. Sajtó alá rend. Havas Fanny. Bp. AB Beszélő Kiadó, 1992. III. köt. 863-877. old.)

Nagy Imre két beadványa 1957-ből. Világosság, 1992. 10.sz. 758-765.p.

„Konzultációk”. Dokumentumok a magyar és szovjet pártvezetők két moszkvai találkozójáról, 1954-1955-ben. Múltunk, 1992.4.sz. 124-148. old. [Urbán Károllyal]

1956 - The Other Side of the Story. Five Documents from the Yeltsin File. Hungarian Quarterly, Vol. 34. No. 129. Spring, 1993. 100-114.old.

Nagy Imre: Viharos emberöltő (Részletek). Holmi, 1993. 10.sz. 1374-1389.old.

Távirat „Filippov” elvtársnak. Rákosi Mátyás üzenetei Sztálin titkárságának, 1949-1952. In Évkönyv VI. 1998. Bp. 1956-os Intézet, 1998. 103-118. pp.


D
. Film, video

A harcunkat megharcoltuk... Irodalmi Újság 1950-1989. Fekete Doboz, 1990-1991. 60 + 60 ` (Adás: MTV 1, 1991. október) Rendező-operatőr: Dér András. (szakértő, riporter)

Nagy Imre élete és halhatatlansága. MTV 1996. 50 + 63`. (Adás: MTV 1, 1996. jún. 7., 9.) Rendező: Bohó Róbert. (forgatókönyvíró, szakértő)

Vizsgálat egy emberrablás ügyében. ARTE 7, 1996. 35`. (Adás: Duna TV 1996. dec.) Rendező: Peter Kassowitz (szakértő, narrátor)

Kádár János nyugdíjba megy. 1956-os Kht. – T & S Kulturális Stúdió Bt., 2001, 45’. Rendező: Méry Zsuzsa (szakértő)

Üzemi baleset. Történetek a Kádár-korszak tájékoztatáspolitikájáról. 1956-os KHT, 2004, 79’. Rendező: M. Topits Judit (szakértő)

A temetetlen halott – Nagy Imre naplója. Cameofilm, 2004, 137’. Rendező: Mészáros Márta (történész-szakértő)

Forró ősz a hidegháborúban – Magyarország 1956-ban ismeretterjesztő dokumentumfilm Forgatókönyv: Rainer M. János, rendező: Kóthy Judit és Topits Judit, producer: Sárközy Réka. 56 perc, magyarul és angol, francia, német, olasz, szlovák és román felirattal. Budapest, 1956-os Intézet, 2006


E. Elektronikus megjelenés
Rainer M. János (OSZK 1956-os Intézet – EKF): „Századosok” 1.0


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2015. április 26. vasárnap

Keresés a honlapon