60. évforduló: Digitális tanulmánygyűjtemény az 1956-os forradalomról

 

1956 ÉS A VILÁG

NYUGAT
Békés Csaba: A brit kormány és az 1956-os magyar forradalom
Évkönyv 1992, Budapest, 1956-os Intézet,1992. 19–38. o.

Békés Csaba: Az Egyesült Államok és a magyar semlegesség 1956-ban
Évkönyv 1994, Budapest, 1956-os Intézet,1994. 165–178. o.

Borbándi Gyula: A Szabad Európa Rádió és a magyar forradalom
Évkönyv 1995, Budapest, 1956-os Intézet,1995. 235–267. o.

Békés Csaba: Hidegháború, enyhülés és az 1956-os magyar forradalom
Évkönyv 1996–97, Budapest, 1956-os Intézet,1997. 201–213. o.

Raymond L. Garthoff: A magyar forradalom és Washington
Évkönyv 1996–97, Budapest, 1956-os Intézet,1997. 214–227. o.

William E. Griffith: A Szabad Európa Rádió, a magyar forradalom és a lengyel október
Évkönyv 1996–97, Budapest, 1956-os Intézet,1997. 264–265. o.

James G. McCargar: A Szabad Európa Bizottság és a magyar emigránsok 1956-ban
Évkönyv 1996–97, Budapest, 1956-os Intézet,1997. 272–280. o.

KELET
Mark Kramer: A Szovjetunió válasza az 1956-os eseményekre
Évkönyv 1996–97, Budapest, 1956-os Intézet,1997. 73–92. o.

Vlagyiszlav M. Zubok: Hatalmi harc a Kremlben és a magyar válság
Évkönyv 1996–97, Budapest, 1956-os Intézet,1997. 55–66. o.

Alekszandr Kirov: A szovjet hadsereg és a magyar forradalom
Évkönyv 1996–97, Budapest, 1956-os Intézet,1997. 67–72. o.

Tischler János: A lengyel Október és az 1956-os magyar forradalom kölcsönhatása
Évkönyv 1996–97, Budapest, 1956-os Intézet,1997. 118–128. o.

Leonyid Gibianszkij: A szovjet-jugoszláv kapcsolatok és az 1956-os magyar forradalom
Évkönyv 1996–97, Budapest, 1956-os Intézet,1997. 137–151. o.

Ripp Zoltán: A magyar-jugoszláv viszony és a Nagy Imre-kérdés (1957-1958)
Évkönyv 1996–97, Budapest, 1956-os Intézet,1997. 152–163. o.

Hope M. Harrison: Az 1956-os magyar felkelés és a keletnémet pártpolitika
Évkönyv 1996–97, Budapest, 1956-os Intézet,1997. 164–174. o.

Csen Csien: Peking és az 1956-os magyar válság
Évkönyv 1996–97, Budapest, 1956-os Intézet,1997. 186–195. o.

Sen Cse-Hua: Mao Ce-tung szerepe a katonai beavatkozásról hozott szovjet döntésben
Évkönyv XIV. 2006–2007, Budapest, 1956-os Intézet, 2007. 109–125. o.

HATÁS ÉS VISSZHANG
Alekszandr Sztikalin: Az 1956-os magyar forradalom hatása a szovjet közvéleményre
Évkönyv XIV. 2006–2007, Budapest, 1956-os Intézet, 2007. 17–26. o.

Hidas Péter: A kanadai visszhang (1956. október 23-november 4.)
Évkönyv 1993, Budapest, 1956-os Intézet,1993. 73–93. o.

Federigo Argentieri: A „széplelkek" emlékiratai. Az 1956-os olasz kommunista pártellenzék visszaemlékezéseiből
Évkönyv 1993, Budapest, 1956-os Intézet,1993. 117–124. o.

Árpád von Klimó: „17. Juni (1953)” – „1956. október 23.”
Politika és emlékezet Németországban és Magyarországon 1989 előtt
Évkönyv XIV. 2006–2007, Budapest, 1956-os Intézet, 2007. 348–355. o.

Heino Nyyssönen: Kádár, Kekkonen és a magyar 1956 emléke Finnországban
Évkönyv XIV. 2006–2007, Budapest, 1956-os Intézet, 2007. 356–370. o.

Oldřich Tůma: A magyar forradalom hatása Csehszlovákiára, 1956–1968
Évkönyv XIV. 2006–2007, Budapest, 1956-os Intézet, 2007. 80–90. o.

Dragoš Petrescu: 1956 mint identitásformáló tapasztalat. A román kommunisták esete
Évkönyv XIV. 2006–2007, Budapest, 1956-os Intézet, 2007. 177–200. o.

Dávid Gyula: Az elhúzódó retorzió típusai és nagyságrendje Romániában az 1956-os forradalom leverése után
Évkönyv XIV. 2006–2007, Budapest, 1956-os Intézet, 2007. 292–303. o.

ITTHON

ELŐKÉSZÜLETEK
Hegedűs B. András: Adalékok a Petőfi Kör történetéhez
Évkönyv 1992, Budapest, 1956-os Intézet,1992. 39–53. o.

FORRADALOM ÉS TÁRSADALOM
Bán Péter: Egy társadalomtörténeti közelítés Baranya megye '56-os forradalmi mozgalmaihoz
Évkönyv 1992, Budapest, 1956-os Intézet,1992. 77–91. o.

Kozák Gyula: Szent csőcselék
Évkönyv 1999, Budapest, 1956-os Intézet,1999. 255–303. o.

Standeisky Éva: Antiszemitizmus az 1956-os forradalomban
Évkönyv 2004, Budapest, 1956-os Intézet,2004. 147–185. o.

Valuch Tibor: Sorsok és pályák. Az 1956-os forradalmárok életútjai a Kádár-rendszerben
Létünk, 2006/3. 25-35. p.

FORRADALMI SZERVEZETEK
Standeisky Éva: „Forradalomcsinálta népképviseletek”. Helyi hatalom az 1956-os forradalomban
Századok 2006. 5. sz. 1235–1287. o.

Keller Márkus: A gyár és a munkás. A Május 1. Ruhagyár munkástanácsa 1956–1957-ben
Évkönyv 2000, Budapest, 1956-os Intézet, 2000. 274–286. o.

Valuch Tibor: Agrárkérdések és a magyar falu 1956–1957-ben
Évkönyv 2000, Budapest, 1956-os Intézet, 2000. 286–302. o.

Szakolczai Attila: Tömegmozgalmak Miskolcon, 1956. október 25–26.
Évkönyv 2000, Budapest, 1956-os Intézet, 2000. 303–322. o.

Standeisky Éva: Libikóka. Egy 1956-os forradalmi bizottsági elnök ellentmondásos élete
Évkönyv 2003, Budapest, 1956-os Intézet, 2003. 181–196. o.

Eörsi László: A II. kerületi Magyar Nemzeti Bizottmány
Évkönyv 2003, Budapest, 1956-os Intézet, 2003. 208–222. o.
http://rev.hu/rev2/images/content/tanulmanyok/1956/2003_standeisky.pdf

AZ 1956-OS MAGYAR EMIGRÁCIÓ
Borbándi Gyula: A Magyar Népierők találkozója (1957)
Évkönyv 1994, Budapest, 1956-os Intézet,1994. 47–67. o.

Aczél Tamás: Kezdők az Oxford streeten. Kísérletek egy korszak idézésére
Évkönyv 1994, Budapest, 1956-os Intézet,1994. 69–93. o.

Rainer M. János: Nyugatról visszatekintve. Az Irodalmi Újság és Magyarország (1957–1973)
Évkönyv 1994, Budapest, 1956-os Intézet,1994. 95–105. o.

Hidas Péter: Menekült magyar egyetemisták Kanadában (1956–57)
Évkönyv 1994, Budapest, 1956-os Intézet,1994. 125–136. o.

Csepeli György–Dessewffy Tibor–Didovics Dezső–Tóka Gábor: Menekültek és elméletek. Az 1956-os forradalom után Nyugatra menekültek attitűdjeinek befejezetlen vizsgálata az Amerikai Egyesült Államokban
Évkönyv 1998, Budapest, 1956-os Intézet,1998. 253–286. o.

1956 JELENTÉSE ÉS EMLÉKEZETE
Szabó Miklós: Demokratikus szocializmus vagy restauráció? (Gondolatok 1956 programjáról)
Évkönyv 1992, Budapest, 1956-os Intézet,1992. 93–96. o.

Litván György: Mítoszok és legendák 1956-ról
Évkönyv 2000, Budapest, 1956-os Intézet, 2000. 205–218. o.

Kende Péter: 1956 historiográfiája az emigrációban, 1956–1989
Évkönyv 2002, Budapest, 1956-os Intézet, 2002. 201–204. o.

Ripp Zoltán: 1956 emlékezete és az MSZMP
Évkönyv 2002, Budapest, 1956-os Intézet, 2002. 233–250. o.

Tabajdi Gábor: 1956 az államvédelmista elbeszélésekben
Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció, Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae–Gondolat Kiadó, 2013. 72–81. o.

Rainer M. János: Az 1956-os forradalom jelentésváltozatai – az 50. évfordulón túl. Esemény és struktúra
Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció, Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae–Gondolat Kiadó, 2013. 54–59. o.

Gyáni Gábor: Emlékezeti kánonok – emlékező közösségek
Évkönyv 2002, Budapest, 1956-os Intézet, 2002. 195–200. o.

Horváth Sándor: 1956 történetírása a rendszerváltás óta
Évkönyv 2002, Budapest, 1956-os Intézet, 2002. 215–224. o.

Borhi László: 1956 helye a nemzetközi szakirodalomban
Évkönyv 2002, Budapest, 1956-os Intézet, 2002. 225–232. o.

Litván György: Politikai beszéd 1956-ról – 1989 után
Évkönyv 2002, Budapest, 1956-os Intézet, 2002. 258–263. o.